Peda.net > Tidningarnas första sida > Pirkanmaan virtuaaliverkko >

Harjualue Ylöjärvellä: kommentoi metsäsuunnitelmia!

  Logga in >>
Första sida > Innehållsförteckning

Artiklar

Ahveniston luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Luonnonsuojelualue sijaitsee VT-3 tien ja Julkujärven välisellä harjualueella. Suojelualueen pohjoispuolella on teollisuusalue.
Metsäsuunnitelma alueelta Mastontie-Yhdystie (VT-3)
Erityispiirteet: Harjun rinnemännikköä, Maunussuo, suppia, hiljaisia alueita. Ulkoilureitti kulkee harjun laella ja se kiertää alueen.
Metsäsuunnitelma, Mastontien-Yhdystien välisen alueen hakkuut
Kopio alkuperäisen metsäsuunnitelman taulukosta Hakkuut kuvioittain.
Metsäsuunnitelma, Pikku-Ahveniston etelä- ja länsipuoli
Erityispiirteet: järven rantametsä, perinnebiotooppi, luonnontilainen puro, palokärjen kolopuu ja muutama komea kuusi ja manty.