Peda.net > Neahttaáviissaid váldosiidu > Mikkelin lukio > Mikkelin lukio >>

Miklu 12 ryhmät

   
Ovdasiidu > Sisa čáliheapmi >
Dovddaldat:

Beassansátni:


Dieđáhusat:
Kaikki Peda.net palvelut keskittyvät uuteen ympäristöön osoitteessa https://peda.net. Uusia Verkkolehti-ympäristöjä ei enää luoda käyttöön.

Kaikki kysymykset vanhoista ja uudesta Peda.net ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen info@peda.net.
Dieđáhusat:
Jyväskylän yliopiston tietoliikenneyhteyksiä päivitetään ja tästä aiheutuu lyhyitä katkoksia myös peda.net palveluun 27.5. klo 20-21.

IT-palveluiden tiedote huoltotyöstä:
http://r.jyu.fi/cBy