Peda.net > Verkkolehtien etusivu > Lohja >

Maksjoen koulun verkkolehti

  Kirjaudu toimitukseen >>
Etusivu > Sisällysluettelo

Ensiapukurssi 3 . - 6. luokkalaisille

Tällä kurssilla opit, kuinka toimit tavallisimmissa ensiaputilanteissa.

OHJE 1: Valitkaa viereisestä listasta oma aiheenne. Lukekaa tarina huolellisesti ja miettikää yhdessä, miten toimisitte tilanteessa. Kirjoittakaa pohdintanne perusteella tarinalle jatko.
Kun olette mielestänne valmiita, klikatkaa ruudun alareunasta TALLENNA.

OHJE 2: Valitkaa Osastot => LINKKEJÄ => Pääsette Punaisen ristin ensiapusivuille. Lukekaa, miten tilanteessa oikeasti tulee toimia. Korjatkaa tarvittaessa omaa tarinaanne. Muistakaa tallentaa korjattu tarina!
(Paluu tarinaan: OSASTOT => oma aiheenne=> TOIMITUS => Muokkaa.)

Osastot