Peda.net > Verkkolehtien etusivu > Konnevesi >

Terveystiedon verkkolehti

  Kirjaudu toimitukseen >>
Etusivu > Suomi sairastaa > Syöpä > Sisällysluettelo

Syöpä

Syöpä

Mikä syöpä on?

Syöpä on hyvin yleinen sairaus. Sana ”syöpä” on yhteisnimitys tautiryhmälle, johon kuuluu yli 2000 sairautta. Joka neljäs suomalainen sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään, vuodessa tavataan noin 24 000 tuhatta uutta tapausta, joista noin puolet paranee. Syövän parannettavuuteen vaikuttavat sen levinneisyys ja laatu.

Syövän synty

Syövän synty eli karsinogeneesi alkaa solutasolta. Ihminen koostuu lukemattomista soluista, niistä jokaisessa on tallennettuna perintötekijämme eli geenit, jotka säätelevät kaikkia elintoimintojamme, kuten solujemme jakautumista. Kun geenit saavat muulta keholta signaalin, ne käynnistävät solujen jakautumisen esim. haavan parantamiseksi. Kun haava on korjattu, solujen jakautuminen loppuu. Aikuisen ihmisen solumäärää pysyy siis koko ajan suurin piirtein samana. Solujen perimäaines on herkkä kokonaisuus, ja se vahingoittuu helposti. Useimmat vauriot kuitenkin korjaantuvat itsekseen, mutta jos solujen jakautumista säännöstelevään perimäainekseen tulee muutos eli mutaatio, solu muuttuu syöpäsoluksi. Tällöin se alkaa jakautua hallitsemattomasti ja raivaa itselleen tilaa terveiden solujen keskellä.

(kuva)◄Rintasyöpäsolu

Syöpäkasvaimet

Syöpäsolun jatkaessa jakaantumistaan se alkaa muodostaa klooniensa kanssa kasvainta. Hyvänlaatuinen syöpäkasvain ei tuhoa tervettä kudosta, vaan kasvaa elimistössä ”omana yksikkönään”, eikä se välttämättä aiheuta pahoja oireita. Pahanlaatuinen kasvain taas saastuttaa terveitä soluja, ja on hyvin vaarallinen. Solujen on jakauduttava kuitenkin useita tuhansia kertoja ennen kuin kasvain on edes herneen kokoinen. Tämän vuoksi voi kestää jopa kymmenen vuotta ennen kuin syöpä voidaan havaita esim. röntgenissä, toisaalta kasvu voi olla hyvin paljon nopeampaakin. Syöpäsolut eivät kuitenkaan aina muodosta kiinteää kasvainta, esimerkiksi leukemiassa eli verisyövässä pahanlaatuiset solut jatkavat kiertoaan elimistössä koko ajan jakautuen syrjäyttäen pikkuhiljaa terveet solut.

Syöpä nimetään yleensä emokasvaimen mukaan, jos syöpä on saanut alkunsa esimerkiksi keuhkoista, puhutaan keuhkosyövästä.
Emokasvain saattaa levittää syöpäsoluja imuneste- tai verenkierron mukana minne tahansa ruumiinosaan, yleisimmin maksaan tai keuhkoihin.
Kun nämä irtaantuneet solut alkavat jakaantua uudessa paikassa, puhutaan etäpesäkkeen eli metastaasin synnystä. Tämä on hyvin yleistä monissa syöpäsairauksissa.

(kuva)▲Syövän turmelema maksa

Mikä syövän aiheuttaa?

Syövän ensimmäinen askel on solujen ”tietokannan” muuttuminen, joka muuttaa terveet solut
hallitsemattomasti leviäviksi, vaarallisiksi syöpäsoluiksi. Tämän muutoksen voi saada aikaan
hyvin monenlaiset tekijät, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

→ sisäiset tekijät

→ elintavat

→ ympäristötekijät

Sisäisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa periytyvät tekijät joihin emme voi vaikuttaa. Vaikka syöpä ei ole sinänsä perinnöllinen sairaus, joissakin suvuissa on tavattu perinnöllistä alttiutta sairastua johonkin tiettyyn syöpään. Tämä johtuu sukupolvelta toiselle siirtyvästä geenivirheestä.
On arvioitu, että perinnölliset tekijät olisivat osallisena noin kymmenessä prosentissa tavallisimpien syöpätyyppien, kuten rinta- ja eturauhassyöpien, puhkeamisissa. Myös ikääntyminen lisää syövän mahdollisuutta.

Elintavat ovat hyvin olennaisia syövän ehkäisyssä. Ylipaino, runsas alkoholinkäyttö, tupakointi ja huono ruokavalio edesauttavat syövän syntymistä huomattavasti. Esimerkiksi 90% keuhkosyöpäpotilaista on tupakoivia.
Tupakointi on suurin syöpää aiheuttava tekijä, se sisältää yli 50 erilaista karsinogeenia eli syöpää aiheuttavaa yhdistettä.
Myös muut tupakkatuotteet, kuten nuuska, sekä passiivinen tupakointi lisäävät syövän vaaraa.

Tupakoinnin jälkeen eniten syövän riskiä lisää
vääränlainen ravinto. Ruokavalion merkitystä
on tutkittu kymmeniä vuosia ja tutkimustulosten
perusteella noin joka kolmannessa syöpätapauksessa taustalla on tavalla tai toisella epäterveellinen ravinto.

(kuva)▲ Vasemmalla terve keuhko, oikealla syöpäinen.

Yksi pahimmista vaaroista on alkoholi. Sen sisältämä etanoli muuttuu elimistössämme asetaldehydiksi, joka ärsyttää limakalvoja. Tämä lisää mm. suu-, kurkku-, ja nielusyövän riskiä. Jos henkilö sekä tupakoi, että käyttää suuria määriä alkoholia, nämä aineet moninkertaistavat toistensa syöpää aiheuttavat tekijät. Alkoholilla on myös todettu olevan yhteys rintasyöpään, joka on naisten yleisin syöpä Suomessa.

Vähäisempiä syövän mahdollisuutta parantavia seikkoja ravinnossamme ovat esim. ravinnon pilaantumisessa syntyvät tietynlaiset homeet ja polyaromaattiset hiilivedyt, joita on mm. grilliruuissa. Myös joidenkin aineiden, kuten vitamiinien, puuttuminen voi maksimoida muiden syöpää aiheuttavien aineiden, kuten alkoholin, vaikutuksen. Joihinkin syöpiin ravinnolla on suhteellisen suuri merkitys, joihinkin taas ei juurikaan.

Myös ylipainolla ja liian vähäisellä liikunnalla on yhteys erilaisten syöpäsairauksien syntyyn. Liikakilot ja liikkumattomuus aiheuttavat aineenvaihdunnan häiriöitä, jotka antavat suotuisat olosuhteet yleisimmille syöville.

Ympäristötekijät ovat kolmas syövän riskin lisääntymiseen vaikuttava syy. Ilmansaasteet, huono ja pölyinen sisäilma sekä erityisesti radioaktiivinen säteily kasvattavat sairastumisen riskiä. Myös auringon UV-säteily on erittäin haitallista. Jos ihminen polttaa ihonsa auringossa usein, ihosyöpään sairastuminen on huomattavasti todennäköisempää.

Syövän ehkäisy on täysin mahdollista, kun ottaa kaikki nämä tekijät huomioon. Yleensä syöpä syntyy ulkoisten tekijöiden, ympäristötekijöiden ja elintapojen yhteisvaikutuksesta, joten terveellinen elämäntyyli on paras lääke syövän ennaltaehkäisyyn. Toisaalta, mitään absoluuttista syytä syövän ilmaantumiselle ei ole löydetty. Tupakoiva Irma, jolla on reilusti ylipainoa ja lievä alkoholiongelma, voi selvitä hautaan asti ilman syöpää, kun taas Mauri, joka vastustaa tupakointia ja juopottelua ja juoksee harrastuksekseen maratoneja, saattaa sairastua. Tähän saattaa vaikuttaa hyvin pienet tekijät, joista Mauri ja Irma, eivätkä heidän lääkärinsäkään tiedä yhtään mitään. Juuri tämän ongelman kimpussa tutkijat ympäri maailmaa ahkeroivat, jos osattaisiin eristää yksi ainoa tekijä joka määrää sairastuuko henkilö syöpään vai ei, olisi sairauden ennaltaehkäisy ja mahdollisesti myös parantaminen helpompaa. Siihen asti on vain yritettävä elää nykyisten suositusten mukaan ja toivoa parasta.

Syöpähoidot

Vaikka syöpä on hyvin vaarallinen sairaus ja se aiheuttaa paljon kuolemia, siitä mahdollista parantua, Suomessa elää tällä hetkellä n. 170 000 entistä syöpäpotilasta.
Hoitokeinoja on hyvin monenlaisia; sädehoito, jossa potilas altistetaan suurienergiselle säteilylle, joka tuhoaa syöpäsoluja ja näin pienentää tai hävittää kasvaimia. Leikkaushoidossa kasvain ja hieman tervettä kudosta sen ympäriltä poistetaan sen leviämisen estämiseksi. Solusalpaajat ovat lääke-aineita, jotka myös tuhoavat syöpäsoluja ja estävät niiden jakaantumisen. Syövän hoidossa käytetään myös hormonihoitoa, joka on tehokas mm. sukupuolielinten syöpien hoidossa.

Potilaalle sopivan hoitomuodon valitseminen on tarkkaa. Päätökseen vaikuttavat potilaan yleiskunto, ikä sekä syövän laatu ja levinneisyys.
Syöpähoidot ovat hyvin rasittavia elimistölle. Sivuvaikutuksina saattaa olla hiusten putoamista, pahoinvointia, väsymystä, päänsärkyä ja voimattomuutta.

Tiedemiehet työskentelevät ympäri maailmaa huippulaboratorioissa yrittäen kehittää uusia parannusmuotoja syöpää vastaan. Tavoitteena on keksiä uusi ja tehokas hoitomuoto, jolla olisi vähemmän sivuvaikutuksia. Tutkimus on useimmiten kliinistä eli se suoritetaan tutkimalla oikeita potilaita ja heistä saatuja näytteitä. Tutkimuksiin avustajaksi suostuvat potilaat tekevät tärkeää työtä tulevaisuuden kannalta. Syöpätapausten määrä on kasvanut huimasti, ja kasvu jatkuu. Suomessa suuret ikäluokat ovat vanhenemassa, ja sitä myötä syöpätapauksia ilmenee enemmän, koska syöpä on yleisin yli 50-vuotiaiden keskuudessa.

Syöpä ja yhteiskunta

Syöpähoidot maksavat valtiolle vuosittain miljoonia euroja, vaikka suurin osa syövistä olisi ehkäistävissä elintapojen muutoksella. Myös syövän havaitseminen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa vähentäisi hoitojen kustannuksia, sekä tietenkin myös syöpäkuolleisuutta. Tämän takia riskiryhmiä, kutsutaan säännöllisesti syöpäseulontoihin, jotta syöpä huomattaisiin mahdollisimman pian. Esimerkiksi tiettynä vuonna syntyneet naiset kutsutaan mammografiaan rintasyövän varalta, joka on yleisin työikäisten naisten kuolinsyy.
Ihmisiä on myös tiedotettava tarpeeksi syövän vaaroista, tämän takia esim. tupakka-askien kyljestä vähintään 30% on oltava varoitustekstien peitossa. Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole käsitystä kuinka moni asia saattaa altistaa heidät syövälle, joten valistus on hyvin tärkeää, jotta ihmiset osaisivat huolehtia itsestään oikealla tavalla.

Yhteenveto

● Syöpä on sairaus, joka levittää elimistöön saastuneita soluja ja raivaa
sieltä itselleen elintilaa.

● Suurimmat syöpää aiheuttavat tekijät ovat tupakkatuotteet, alkoholi, ylipaino
ja ikääntyminen.

● Yleensä syövän puhkeamiseen tarvitaan useampi riskitekijä.

● Helpoiten ehkäistävissä hyvillä elintavoilla.

● Syöpähoitoja; sädehoito, solusalpaajat, leikkaushoidot

● Seulontoja järjestetään, jotta syövät havaittaisiin mahdollisimman varhain, koska mitä pitemmälle
syöpä kehittyy, sen tehottomampaa ja kalliimpaa hoito on.

● Syöpä on yksi suurimmista työikäisten ja eläkeläisten kuolinsyistä.

● Nuorilla syöpä on hyvin harvinainen.Lähteet:

www.cancer.fi
www.cancerregistry.fi
Virtaa: Uuden Sukupolven Terveystieto (Atena)
Kuvat; Googlen kuvahaku