Peda.net > Verkkolehtien etusivu > Jyväskylän yliopisto > Yhdistyksen kotisivut >>
Logo
  Kirjaudu toimitukseen >>
Etusivu > Sisällysluettelo

VARHAISKASVATUS TÄNÄÄN - varhaiskasvatustieteen aikakauslehti

VARHAISKASVATUS TÄNÄÄN - varhaiskasvatustieteellinen aikakauslehti on varhaiskasvatuksen alueen ensimmäinen elektroninen lehti Suomessa. Lehden julkaisija on Suomen Varhaiskasvatus ry. Lehti on avoin kaikille varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille: tutkijoille, kouluttajille, opiskelijoille sekä hallinnolle, päivähoitohenkilöstölle ja lasten vanhemmille. Lehden päätoimittaja on professori Eeva Hujala Tampereen yliopistosta ja vastaava toimittaja on kasvatustieteen tohtori Leena Turja Jyväskylän yliopistosta. Lehden toimitusneuvostona toimii Suomen Varhaiskasvatus ry:n hallitus. Yhdistyksemme kotisivuille pääset näytössä ylä-oikealla olevasta linkistä! Lehtemme julkaisee varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen keskusteluun liittyviä lyhyitä tieteellisiä artikkeleita ja puheenvuoroja osastossa "TUTKIMUSPUHEENVUORO". Erityisesti toivotamme tervetulleiksi kirjoitukset, jotka pyrkivät edistämään varhaiskasvatustyön kehittämistä. - Pidempiä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhdistyksen vuodesta 2012 julkaisemassa verkkolehdessä VARHAISKASVATUKSEN TIEDELEHTI, JECER (Journal of Early Childhood Education Research), joka on luettavissa osoitteesta jecer.org.

Lukijat voivat VARHAISKASVATUS TÄNÄÄN- lehdessä kirjoittaa myös arvioitaan ja kokemuksiaan varhaiskasvatusalan lehdistä, kirjoista, seminaareista, konferensseista ja tutustumiskäynneistä lehden "LUETTUA JA KOETTUA" -osastossa. "NYT"- osastosta löytyy tiedotuksia ja ilmoituksia ajankohtaisista asioista. KESKUSTELUPALSTALLE lukijoiden on helppo kirjoittaa suoraan ja lyhyesti näkemyksistään ja herätellä muita keskustelemaan. Lehden tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen tutkijoiden, kouluttajien ja kentän ammattilaisten kuten myös alan opiskelijoiden kohtaamisia sekä osaltaan lisätä keskustelua varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi. Toivomme lehdelle aktiivista lukija- ja kirjoittajakuntaa. Tarkemmat tiedot kirjoittajille esim. sähköisistä tiedostomuodoista ja artikkelin kirjoitusohjeista löytyvät osastosta Ajankohtainen artikkeli. Muille lehden osastoille suunnatut jutut voi kirjoittaa vapaamuotoisesti. Jos haluat äänesi kuuluviin ja asiasi esiin verkkolehdessämme, ota yhteys lehden toimittajaan, leena.jpg Leena Turjaan leena.m.turja@jyu.fi Tervetuloa vaikuttamaan virtuaalisesti varhaiskasvatukseen!

Osastot

Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista varhaiskasvatustieteessä
Jäsenten kertomuksia opintokäynneiltä, seminaareista, konferenssimatkoilta yms. sekä ajatuksia lukemistaan lehtiartikkeleista ja kirjoista.
Tapahtumia, uutisia, ajankohtaisia ilmoituksia
Yhdistyksen tapahtumia ja asioita lähimenneisyydestä