Peda.net > Verkkolehtien etusivu > Iitti > Linkki kansalaisopiston OpintoVeräjälle >>

Iitin kansalaisopiston katiska

Logo
  Kirjaudu toimitukseen >>
Etusivu > Puhumista ja juttelua Iitin murteella > Sisällysluettelo

Puhumista ja juttelua Iitin murteella

PUHUMINEN; JUTTELU ; KERRONTA
Ormattilain ärrää kärrää, iittiläin ällää lällää. (s.4882)
- Mitäs työ tääl ny juttuvatten? (s. 887)
- Ku ny papatat yhtä papatostans! Ei sinust tu sen selvempää! (s.2797)
- Kyl mie olen sen ny juurin jaarin teittille selittänny. (s.889)
- Jakka sie ens juttuh pääset. (s. 887)
- Oj jaanattu koko päivä. (s. 800)
- Siim puhuttii löpötettii koko ilta. (s. 2197)
- Kaikkii lörötöksii sie viittit kuulta! (s. 2198)
- Niill on nii pal juttuvelemiist. (s. 887)
- Näi ollaa nokittai ja hyväst puhutaa, sirvennellää täl tal. (s. 3771 = puhellaan ystävillisesti)
- Nii, se o ja sellai sanankerto. (= sananparsi) (s. 3629)
- Em miä joulak kuunteleh sij jaaritoksijans! (s. 800)
- Paljait pötyi juttelet. (s.2777)
- Se on tos, ihlan tos, ei o mitää kaskui. (s. 1114)
- Älä pöpötäs, se ko pilät suuns kii! (s.3218)
- Älä hiisku kullekkah! (s. 542)
- Älä sie kaskuvel, vaa puhu tosia! (s. 1114)
- No sas suorah vaa, mitäs sii jakkamoittet! (s. 801)
- No sanoppast nyh ! (s. 3627)
- Sankai nys se sille! ( = sanokaa) (s. 3628)
- Se on sellai kaskumpuhuja, puhuu hullujah. (s. 1114)
- Se täs aina hulluvelee. (s. 619)
- Se Keisarin Antti ol sanaseppä. (s. 3629)
- Se o sellai veuruleuka, se aina veuruelee ku mikä! (s. 4607)
- Se puhuu sellasii huvipuheit ja kuripuheit. (s. 767)
- Sellai holokulkku, holottelee turhii puheit. (s.584)
- Siin suutah polottaa ilman aikosijah! (s. 3012)
- Se on sellai sanojenmairelija, viekas. Se kaikkii semmosii juttui mairailee. (s. 3629)
- Mitäs se eukko siel ny lärittää taas? (s. 2185)
- Sellaist kiukkupuhet se papatos. (s.1338)
- Ei se myötänny koko asijaa. - Kyl minä myötään! = suostua, myöntää (s. 2422)
- Kova puhei lätinä. (s. 2187)
- Lapset siel mälisee. = puhua polpottaa (s. 2428)
- Sinne tul Anna lomokulkku. Siel molkottel suutaa. (s. 2355)
- Se pit sellaist sotinaa ja sotitost. (s. 3829) = puhua palpatti
- Nys se vaimo, joka ol illal kovast hähissy, jo tekee tyhjäks
illallisii mählööksijää. Mählää kum mikä! (s. 2425)
- Sehän ny sähentää nii jumalattomast. (s. 3957 = puhua palpattaa)
- Sellai sanapaltto se muija. (s. 3628)
- Sem päiväist polpotost! (s. 3012)
- Kyl se akkojen kiel lärpättää. (s. 2185)
- Ku muijat oikei mojus! (s. 2352)
- Kylhää toi vaari siint urraa, mu mitäs siint! (s. 4393 = ärisee vihoissaan)
- Se emäntä on saanuk koko vallan, ei siim muilla mitäh sanavvaltaa o. (s. 3629)
- Juoruakat käskee luoksee ja siit sit rällätää; yhtä sorttia ystävyyttä se on sekii. (s. 3554)
- Eij o mitäh puheil perää, se ko puhuu hotottelee. (s.601)
- Puhuu sätittää nii liukkahaa ettei siit tahlo saala selvää. (s. 3975)
- Kyläs istuu ja juoruvelee! (s. 880)
- Se on sellai hullu löpötin. (s. 2197)
- Se verssuvel minulle... (s.4575) = puhui piiketellen
- Jurnuvaa ku juoruakka. Samaa asijaa jurnaa. On suuttunu jostaa ja puhuu jurnaa siit aina. (s. 884)
- Minä sem puheihi myötäiliv vaa ku se tul uhovelemaa. (s. 2423)
- Ei se poika tottel, vaikka sit kuinka hänkii. (s. 695) = estelee, toruu
- Älä mökis, se ko menet! = älä mökise vastaan (s. 2442)
- Minä ihla jo kiukkumustun tollasee... (s. 1338)
- No, voi ku on suu tusas! (= kiukustunut) (s. 4280)
- No, ruvekkai siin nyt taas sanaileh! ( = riitelemään) (s. 3626)