Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kunnan koulujen verkkolehtiä >>

Ylitornio

YLLÄPITOON >>    

Koulutoimen tiedotuksia

Kirje vanhemmille
Arvoisa alaikäisen nuoren vanhempi

Olemme laatineet tämän kirjeen kaikille vanhemmille, joiden nuoret ovat syntyneet v. 1994 – 1997. Kirjeen tavoitteena on herättää keskustelua nuortemme hyvinvoinnista. Nuoren vanhempina joudumme usein pohtimaan oikeita ratkaisuja.
Päihteet ja nuoret – aikuisten asia
Viime vuosien myönteinen laskusuuntainen kehitys nuorten juomatavoissa on valitettavasti kääntynyt ja antanut meille aiheen tähän yhteydenottoon. Humalahakuisesti juovat nuoret vaarantavat oman mahdollisuutensa turvalliseen kasvuun.
Me aikuiset olemme vastuussa nuorten juomisesta. Voimme omalla toiminnallamme joko edistää tai estää juomista. Lähetämme sinulle tämän kirjeen siinä toivossa, että me yhdessä voisimme vähentää nuorten alkoholin käyttöä Länsi-Pohjan alueella. Kaikki aikuiset eivät ole oivaltaneet tätä, vaan mahdollistavat nuorten päihteidenkäytön ostamalla nuorille alkoholia vaikka se on lain vastaista ja tärkein nuorison juomista edistävä tekijä.
Nuorten on liian helppoa saada haltuunsa alkoholia. Alaikäisille sitä hankkivat yleisimmin heidän täysi-ikäiset kaverit tai sisarukset. Nuoret hankkivat alkoholia myös tuntemattomilta välittäjiltä. Lain mukaan alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos, josta rangaistuksena on sakkoja tai enintään 6 kuukautta vankeutta. Alkoholin välittäminen korvausta vastaan on astetta vakavampi rikos, josta seuraamuksena on sakkoja tai enintään 2 vuotta vankeutta. Yli 18-vuotiaalla on aikuisen vastuu ja velvollisuus suojella nuorempiaan.
Kannabis on Suomessa yleisimmin käytetty laiton päihde. Kannabiksesta yleensä nuoret aloittavat huumekokeilunsa. Kannabiksen lisääntynyt kotikasvatus vetää mukaansa yhä nuorempia. Lääkkeiden ja alkoholin (sekakäyttö) voi myös kiehtoa nuoria. Aikuisten tulisikin kiinnittää huomiota, miten ja missä lääkkeitä kotona säilytetään (kipu-ja särkylääkkeet, nukahtamislääkkeet, masennuslääkkeet, rauhoittavat jne).
Mitä voit vastuullisena aikuisena tehdä?
Oletamme, että et vanhempana halua alaikäisten lastesi käyttävän alkoholia. Keräsimme tähän muutamia yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla voi vaikuttaa lasten ja nuorten alkoholin käyttöön.
• Oma asenne on tärkeämpi kuin luuletkaan. Niiden perheiden nuoret juovat enemmän ja useammin, joissa vanhempien suhtautuminen nuorten alkoholinkäyttöön on sallivaa tai välinpitämätön.

• Suuri osa nuorista ei tiedä mitä heidän vanhempansa ajattelevat alkoholin käytöstä, joten on tärkeää, että puhut lastesi kanssa aiheesta ja teet heille selväksi, että et salli sitä


• Tärkeää on tarkkailla lähiympäristöä ja informoida viranomaisia, mikäli huomaat jonkun välittävän tai myyvän alkoholijuomia alaikäisille. Tällainen tieto auttaa poliisia ja alkoholilupaviranomaisia työssään. Voit ilmoittaa havainnoistasi poliisille numeroon 112 tai Tuotevalvontakeskuksen vihjepuhelimeen numeroon (09) 3967 27 67 begin_of_the_skype_highlighting              (09) 3967 27 67      end_of_the_skype_highlighting

• Tee lastesi täysi-ikäisille sisaruksille ja kavereille selväksi, että et hyväksy alkoholin välittämistä alaikäisille. Voit muistuttaa heitä, että alkoholin välittäminen on lain vastaista ja vastuutonta toiminta


• Mieti mitä itse voisit tehdä vähentääksesi alaikäisten juomista. Keskustele lähiympäristön muiden aikuisten kanssa voisitteko yhdessä tehdä päätöksen, että teidän nuoret eivät juo. Onhan nuorten juominen aikuisten asia.


Mitä tehdä jos huoli on jo olemassa?
Nuorten päihteidenkäyttökokeiluihin tulee puuttua jo hyvissä ajoin. Mikäli olet huolissasi, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi nuoresi koulun terveydenhoitajaan tai kuraattoriin. Alaikäisen alkoholin käyttö on aina myös lastensuojeluasia, joten yhteydenotto kuntasi lastensuojeluun on myös tärkeää.
Ilmoitusvelvollisuus
Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain 25 § todetaan: " Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä "
Lastensuojelulaki koskee alle 18-vuotiaita.
Yhteistyöterveisin
Länsi-Pohjan alueellinen Info-ryhmä


Jos olet huolissasi lapsestasi tai haluat keskustella muista elämänhallintaan ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä voit ottaa yhteyttä alueesi toimijoihin:
Kouluterveydenhoitaja Johanna Pukema 0400 3984 04
Kuraattori Jaana Kallo 040 5049 845
Koulupsykologi Mika Nevala 040 7670 945
Nuorisotyö Sami Kurt Puh 0400 2203 45
Sosiaalityö Anu Tirroniemi 040 5049 654
Seudullinen sosiaalipäivystys 112
Seurakunta Ilkka Korva 040 5226 835
Poliisi 112
Nuorisopsykiatrian poliklinikka, L-PKS 016 243 600
Kriisikeskus Turvapoiju 040 5441 750
Mt-toimisto, Ylitornio
Ritva Jolma 040 7534 657
Katja Koivisto 040 5898 472

Myös netistä voi saada aiheeseen liittyvää tietoa, esimerkiksi www.mll.fi, www.vaestoliitto.fi, www.lanuti.fi