Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kurssi 3

YLLÄPITOON >>    

Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen
• saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun
• ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan
• saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin
• ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan
• ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Keskeiset sisällöt
• ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema
• kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta
• hyvän ja pahan käsitteet
• kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
• yksilöeettisiä kysymyksiä
• yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä