Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >
Logo
YLLÄPITOON >>    

9AT9 Mediapaja

Kesto: 2 kurssia
Sisältöä: Kurssilla opetellaan mm. digikuvausta, kuvan-, videokuvan- ja äänenkäsittelyä sekä internetsivujen tekoa. Kurssin aikana tuotetaan esim. esitteitä, koulun lehteä, kuvaesityksiä, lyhytelokuvia, internetsivuja, animaatioita sekä radio-ohjelmia. Lisäksi tehdään yritysvierailuja mm. valokuvausliikkeeseen sekä lehden toimitukseen.
Työtavat: Omatoimista työskentelyä tietokoneella. Mahdollisuus oman kameran käyttöön.
Kohderyhmä: Kurssin voivat valita kaikki 9:nnen luokan oppilaat riippumatta siitä, millainen heidän aiempi tietotekniikan käyttötaitonsa on.
Arviointi: Numeroarvostelu
 
 
Kuva
 

Kyselyt