Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Ekapeli

YLLÄPITOON >>    

Ekapeli lukemisen taitojen harjoitteluun

Mikä on Ekapeli?

Ekapeli on tietokoneella pelattava oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon perusteita. Sen ovat kehittäneet neuropsykologian professori Heikki Lyytinen sekä Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin työryhmä.


Kenelle Ekapeli on tarkoitettu?

Ekapeli on tarkoitettu yli 6-vuotiaille lapsille, joilla on tarvetta harjoitella lukemisen perustaitoja. Ekapelistä on olemassa kolme suomenkielistä peliversiota (Ekapeli-Eskari, Ekapeli-Yksi ja Ekapeli-Sujuvuus ja yksi suomenruotsinkielinen peliversio (Ekapeli-SpelEtt).
Ekapelit sopivat hyvin myös vanhemmille oppilaille, joilla on lukutaidossa pulmia. Ekapeli on kehitetty auttamaan erityisesti niitä lapsia, joille lukemaan oppiminen on haastavaa.
Pelin avulla harjoittelemisesta voi olla erityisesti apua, jos lapsen suvussa on esiintynyt lukivaikeuksia tai lapsen kielen kehityksessä on ollut havaittavissa vaikeuksia. Peliä pelaamalla lapsi saa tehokasta lisäharjoitusta, jonka avulla lukutaidon kehittyminen muiden oppilaiden tahdissa voi helpottua.


Miten Ekapelin saa?

Ekapelin voi saada käyttöön kuka tahansa, jolla on ohjauksessaan lukemisen opetteluun lisäharjoittelua tarvitseva, vähintään 6-vuotias lapsi. Peliä voi pelata esimerkiksi esikoulussa, koulussa, puheterapeutilla tai kotona. Lapsi voi myös pelata peliä useassa eri paikassa. Muiden kuin vanhempien ohjauksessa pelaamiseen tarvitaan lapsen vanhemmalta lupa. Jos peliä halutaan pelata myös kotona, niin vanhempien tulee lisäksi ilmoittautua Ekapelin käyttäjiksi.