Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä > Koulun verkkolehteen >>

Kuoppakankaan koulu

YLLÄPITOON >>    

TIEDOTTAMINEN

Koulun tärkeät ja ajankohtaiset tiedot löytyvät näiltä nettisivuiltamme. Lisäksi Wilma toimii hyvänä yhteydenpitokanavana kodin ja koulun välillä.

Kuoppakankaan koulun vanhempainyhdityksen sivut löytyvät täältä: http://www.peda.net/veraja/varkaus/kuoppakankaankoulu/vuosiluokat16/vy4
 

Koulun yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)varkaus.fi

Kanslia
040 025 6000 Tervonen Paavo, rehtori
044 588 4319 Julén Arja, koulusihteeri

Oppilashuolto
044 444 2349 Pirhonen Päivi, kouluterveydenhoitaja
040 506 9733 Markkanen Arja, kouluterveydenhoitaja
040 726 8515 Koistinen Jaana, kuraattori

1-6 luokat
044 743 6433 Opettajainhuone
040 0738 645 Tikkanen Susanna, apulaisrehtori, erityisopettaja
044 743 6432 Immonen Virpi, erityisopettaja
044 743 6668 Laitinen Heli, esiopetus

7-9 luokat
044 743 6430 Opettajainhuone
044 743 6426 Vepsä Sini, opinto-ohjaaja
040 058 4298 Suhonen Helena, erityisopettaja
044 743 6429 teknisen työn opettaja
044 743 6428 kotitalouden opettajat

Talonmiehet
040 528 7200 Liukkonen Jorma, kiinteistön hoitaja
040 090 8849 Pasanen Jarmo, Nyyssönen Matti, kouluisäntä, kalusteista vastaava

Ruokapalvelukeskus
579 6549 Gabel Katri, emäntä