Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

OP1 1/3 ensimmäinen opiskeluvuosi

YLLÄPITOON >>    

OP 1 1/3-kurssin aikataulu liitteessä

Pakollinen opinto-ohjauksen kurssi alkaa ykkösille jaksossa 1. Kurssi on hajautettu koko lukio-ajalle ja ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat kurssista siis vain osan tänä vuonna.
Varsinaisia opetuskertoja on yhteensä 6 / ryhmä, joihin sisältyy opinto-ohjaajan pitämät opo-tunnit sekä kaksi IT-opetuskertaa / opintoryhmä. Näiden lisäksi kurssiin sisältyy lukitestaus sekä ryhmäytymispäivä, joka pidetään 16.8. Ulapassa.

Läsnäolo kaikilla opetuskerroilla pakollinen. Poissaolo korvattava osallistumalla toisen ryhmän vastaavaan tuntiin.

Opetusryhmiä on kolme ja kunkin ryhmän tunnit pidetään aina samaan aikaan (ma, ke ja pe iltapäivät) KERRAN VIIKOSSA ellei toisin ilmoiteta. Ryhmää ei voi vaihtaa kesken jakson.

Tervetuloa kurssille!
 
 

Kurssin sisällöt (opinto-ohjaus ja IT)

Tuntien sisältöjä:

1. Minä lukiolaisena
- Riskini ja vahvuuteni
- Tilannearvio- onko lukio minulle oikea paikka

2. Opiskelen lukiossa
- Opiskelutekniikka
- Koeviikko + arviointi
- Opinto-opastehtävä

3. Valitsen lukiossa
- Pakolliset aineet kuntoon
- Ylioppilastutkinto
- Stressi hallintaan
- Lukivaikeusasiat (lukiseula)

4. Minä oppijana
- Oppimistyylini

Kurssiin kuuluu lisäksi:
- ULAPPA ryhmäytymispäivä 16.8.
- lukiseula
- RO haastattelee oman ryhmänsä opiskelijat jaksojen 1-2 aikana.