Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Lukiodiplomit

YLLÄPITOON >>    
 

Kiinnostaako lukiodiplomin suorittaminen?

Kupittaan lukiossa voit suorittaa seuraavat lukiodiplomit:

Median lukiodiplomi
Valtakunnallisen lukion Mediadiplomin voi tehdä, kun on suorittanut Median maailma –kurssin sekä vähintään kolme muuta syventävää tai soveltavaa mediakurssia. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää viestintäsivistystä ja erilaisten viestintätaitojen hallintaa. Diplomikurssin aikana tehdään päättötyö, kirjoitetaan mediaelämänkerta ja kootaan oppimispäiväkirja näytteineen. Mediadiplomi korvaa pienin lisäyksin ITM-linjan päättötyön.

Kuvataidediplomi
Kuvataiteen valtakunnallisen lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteen portfolio/päättötyökurssin yhteydessä. Opetushallitus julkaisee vuosittain loppukeväästä seuraavan lukuvuoden tehtävät, jotta opiskelijat voivat hyvissä ajoin valita itselleen sopivan aiheen ja kerätä materiaalia tätä varten. Varsinainen työ tehdään koulussa yhden jakson aikana portfolio/päättötyökurssin tunneilla.
Jos lukiodiplomiaiheista löytyy sopiva, kuvataiteen lukiodiplomi voi olla pienin lisäyksin myös ITM-linjan päättötyö.

Liikuntadiplomi
Lukiossamme voi suorittaa valtakunnallisen liikuntadiplomin. Liikuntadiplomin suoritusvaatimukset ja suoritustavat sovitaan aina erikseen liikunnanopettajien kanssa.

Puheviestinnän lukiodiplomi
Lukiossamme voi osallistua valtakunnalliseen äidinkielen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli ns. puhvi -kokeeseen.