Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Satakunta > Pohjois-Satakunnan seutukunta > Muu koulutus > Poliisiala >

Poliisiala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Yleistä tietoa
 

Yleistä tietoa

Poliisin tärkeimpiä tehtäviä ovat turvallisuuden ja viihtyvyyden ylläpitäminen ja parantaminen, rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien estäminen sekä tapahtuneiden rikosten tutkiminen ja niiden syyteharkintaan vieminen. Poliisi myös auttaa muita viranomaisia ja kansalaisia turvallisuuden edistämisessä.
 

Poliisialan perustutkinto

Poliisikoulu vastaa opiskelijan opintovalinnoista ja antaa erikoistumiskoulutuksia. Poliisin perustutkinto antaa pätevyyden vanhemman konstaapelin virkaan. Poliisin perustutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa poliisialipäällystön koulutukseen.

 

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakouluopintoja ja järjestää ammatillisia erikoistumiskoulutuksia alalle.

 

Alalla työskentely

Poliisissa toimii lähes 11000 poliisia, joista suurin osa on poliisimiehiä.
Vuonna 2003 koko poliisi henkilökunnasta oli naisia 25% ja poliisimiehistä 13%. Suomessa on muihin maihin verrattuna vähän poliiseja suhteessa asukaslukuun.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Poliisimiehistä suurin osa työskentelee paikallispoliisissa miehistö-, alipäällystö-, päällystö- tai päällikkötason tehtävissä.