Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Vantaa > Tekniikan ja liikenteen ala >

Tekniikan ja liikenteen ala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen koulutusala tarjoaa monipuoliset opiskelumahdollisuudet tulevaisuuden tekniikan ja liikenteen sekä viestinnän ja kuvataiteen aloilla. Tutkinnoista valmistuneet sijoittuvat hyvin moniin erilaisiin tehtäviin teollisuudessa, korkean teknologian yrityksissä, pienyrityksissä ja liikenteessä.

Teollisuus sisältää erilaisia aloja metalliteollisuudesta tekstiili- ja vaatetusteollisuuteen. Muita tekniikan alan osa-alueita ovat muun muassa kirjapaino-, turvallisuus-, maanmittaus-, ja laboratorioalat. Liikenteen alaan kuuluvat merenkulku, autoala, lentokoneala ja logistiikka.

Koulutusalalla on kaikkiaan 26 perustutkintoa, joita yhdistää teknis-luonnontieteellinen tausta sekä useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
 

Opiskelu pääkaupunkiseudulla

Tekniikan ja liikenteen alaa on mahdollista opiskella pääkaupunkiseudulla eri oppilaitoksissa. Alan ammattikoulutusta järjestävät
 

Koulutus

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa ja koulutuksen kesto on kolme vuotta. Koulutus valmistaa alan perustason tehtäviin.
  Aloja ovat:
 • arkkitehtuuri ja rakentaminen (esim. LVI-asentaja)
 • kone-, metalli- ja energiatekniikka (esim. hienomekaanikko)
 • sähkö- ja automaatiotekniikka (esim. automaatioasentaja)
 • graafinen ja viestintätekniikka (painotuotantoassistentti)
 • elintarvikeala ja biotekniikka (esim. leipuri-kondiittori)
 • prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka (esim. laborantti)
 • tekstiili- ja vaatetustekniikka (esim. pukuompelija)
 • muu tekniikka (esim. kelloseppä, turvallisuusvalvoja)
 • autoalan perustutkinto (esim. automaalari)
 • lentokoneasennuksen perustutkinto (lentokoneasentaja)
 • lennonjohdon perustutkinto (lennonjohtaja)
 • logistiikan perustutkinto (esim. autonkuljettaja)
 • merenkulkualan perustutkinto (esim. vahtiperämies)
Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 210 -270 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 - 4,5 vuotta. Tutkinnot valmistavat ammatillista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.
  Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto:
 • merikapteeni
  Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto:
 • insinööri
 • laboratorioanalyytikko
Yliopistolliset tutkinnot valmistavat suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtäviin.
  Teknistieteellinen ala Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinto, joiden laajuus on 120 opintopistettä (2 vuotta).
 
 
Kuva