Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Vantaa > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala > Sosiaaliala >

Sosiaaliala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskennellään eri-ikäisten, sukupuoleltaan, koulutustaustaltaan ja elämänhistorialtaan erilaisten ihmisten parissa. Työ sisältää monipuolisia hoito-, hoiva-, kasvatus- ja asiakaspalvelutehtäviä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti.
 

Opiskelu pääkaupunkiseudulla

Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan toimipiste, Espoo
Omnian ammattiopisto, Espoo
Helsingin Diakoniaopisto,
Stadin ammattiopisto
Vantaan ammattiopisto Varia
 
Kuva
 

Alalla työskentely

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen on empaattinen, rehellinen, luotettava ja välittää aidosti ihmisistä. Hän arvostaa ammattiaan ja toisten ammatillista osaamista sekä kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan. Ammattieettisten ohjeiden mukaan lähihoitaja on ensisijaisesti vastuussa asiakkaalle ja potilaalle. Hän tiedostaa vastuunsa laadukkaasta hoito- ja huolenpitotyöstä ja sen kehittämisestä.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Valtaosan palveluista tuottaa edelleen julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat. Palvelujen tuottamista säätelevät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja normit sekä ammattieettiset ohjeet. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennellään yleensä moniammatillisissa ryhmissä erilaisissa laitoksissa, minkä lisäksi itsenäinen yrittäjämäinen työskentely on lisääntymässä.
 

Linkit

Arvostan.fi antaa ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysalasta. Sivustolta saat tietoa koulutus- ja uravaihtoehdoista, opintopoluista, pääsykokeista ja alan tulevaisuuden näkymistä. Voit myös lukea alalla työskentelevien kertomuksia heidän työnkuvastaan.
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Espoon seudun ammattiopiston Omnian opinto-ohjaaja Ritva Ojala ja rehtori Sirkka Wiman kertovat lähihoitajan opinnoista ja työnäkymistä.
Lähihoitajaopiskelija Ella ja hänen läheisensä kertovat Ellan ammatinvalinnasta.
Lähihoitajaopiskelija Tomi ja tämän läheiset kertovat Tomin ammatinvalinnasta.
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry
Kun koulu loppuu.fi