Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Vantaa > Luonnonvara- ja ympäristöala > Kalatalous >

Kalatalous

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Kalastusala perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin. Siten alan toiminta ja jatkuvuus kytkeytyvät ympäristöön ja sen hyvinvointiin. Kalatalousalalla käytetään hyväksi luonnonvesistöjen ja rakennettujen vesialueiden tuotantomahdollisuuksia ja pyritään samalla huolehtimaan vastuullisesti vesistöjen kunnosta, vesieliöiden säilymisestä sekä luonnon monimuotoisuudesta.
 
 
Kuva
 

Alalla työskentely

Kalastus on keskeinen elinkeino nykyajan kalataloudessamme. Sen lisäksi kalatalousyrittämisen tärkeitä aloja ovat kalanjalostus, vesiviljely, kalatuotteiden markkinointi ja myynti sekä kalastusmatkailu. Yritystoimintaa tukevia ja niille tietoa tuottavia aloja ovat kalataloustutkimus, kalatalousalan järjestötoiminta sekä kalavesien hoito. Kalatalousyrittäjyyteen liittyy läheisesti myös kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden markkinointi ja myynti.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Kalatalousalan ammattilaiset toimivat itsenäisinä yrittäjinä kalastuksen, kalanjalostuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalastusmatkailun alalla tai ammattityöntekijöinä näiden toimialojen yrityksissä. Lisäksi heitä työllistävät kalastusvälinekauppa, kalastusopastus, kalastus- ja vesiasioista vastaavat hallinnot, virkistyskalastusneuvonta, vesiensuojeluyhdistykset, konsulttitoimistot, kalatalousneuvonta ja -tutkimustyö.