Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Vantaa > Luonnonvara- ja ympäristöala >

Luonnonvara- ja ympäristöala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Luonnonvara- ja ympäristöala

Luonnonvara- ja ympäristöalalla toimitaan maa- ja metsätaloudessa tai muutoin luonnonläheisten ammattien parissa. Luonnonvara-alalla voi opiskella maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloutta sekä luonto- ja ympäristöalaa.

Koulutusalaan kuuluu viisi perustutkintoa ja useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
 

Opiskelu Pääkaupunkiseudulla

Luonnonvara-alan ammatillista koulutusta tarjoavat Pääkaupunkiseudulla
sekä Uudellamaalla

ja Hämeessä
 

Koulutus

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa ja koulutuksen kesto kolme vuotta. Koulutus valmistaa alan perustason tehtäviin.
  Tutkintoja ovat:
 • maatalousalan perustutkinto (esim. maaseutuyrittäjä)
 • puutarhatalouden perustutkinto (puutarhuri)
 • kalatalouden perustutkinto (esim. kalastaja)
 • metsäalan perustutkinto (esim. metsuri)
 • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (esim. luontoyrittäjä)
Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 210 - 240 opintopistettä (140 - 160 opintoviikkoa) ja opiskeluaika 3,5 - 4 vuotta. Tutkinnot valmistavat ammatillista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnossa on useita koulutusohjelmia.
  Koulutusohjelmien tutkintonimikkeitä ovat:
 • agrologi (maaseutuelinkeinot)
 • hortonomi (maisemasuunnittelu ja puutarhatalous)
 • iktyonomi (kala- ja ympäristötalous)
 • metsätalousinsinööri (metsä- ja puutalouden markkinointi ja metsätalous)
 • ympäristönsuunnittelija (kestävä kehitys)
Yliopistollisen koulutuksen tutkinnot valmistavat käytännön työhön sekä suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtäviin.
 • Maatalous- ja metsätieteet: Sisältävät myös ympäristö-, elintarvike-, kuluttaja- ja kotitaloustieteet. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen suoritettavan maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä (2 vuotta).
 
 
Kuva