Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Vantaa > Luonnontieteiden ala > Matematiikka >

Matematiikka

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Matematiikka on haastavaa. Kun on alasta aidosti kiinnostunut ja innostunut, tarjoaa matematiikka nautinnollisia hetkiä, kun jokin hankala, paljon miettimistä ja luovaa ratkaisutaitoa vaativa tehtävä on lopulta ratkennut, tai kun oivaltaa jonkin matemaattisen teorian kauneuden.
 

Alalla työskentely

Matemaatikon tehtävänkuvaan kuuluu matemaattisten laskelmien tekeminen teknistä, luonnontieteellistä tai jotakin muuta tutkimustyötä varten. Hän soveltaa matematiikan teorioita ja menettelytapoja esiintulevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Matemaatikko voi erikoistua sovellettuun matematiikkaan, jolloin tutkimuskohteina ovat erilaiset matemaattiset menetelmät ja teoriat, mutta teorioita voidaan hyödyntää myös muiden tieteenalojen sekä käytännön elämän ongelmien ratkaisemisessa. Sovelletun matematiikan hallitseva matemaatikko voi työssään käyttää avukseen mm. operaatioanalyysiä, todennäköisyyslaskentaa, matemaattista tilastotiedettä sekä numeerisia analyysejä.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Matemaatikot työskentelevät joko yliopistoissa, hallinnossa tai esim. yrityksissä, joten heidän työskentely-ympäristönsä on yleensä melko sosiaalinen.

Tutkija-opettajina heidän työhönsä kuuluu opetuksen lisäksi mm. tenttien järjestämistä ja niiden korjaamista sekä mahdollisesti myös joitakin hallinnollisia tehtäviä.

Yrityksissä he joutuvat tekemisiin myös muita aloja edustavien ihmisten kanssa, jolloin heiltä odotetaan yhteistyökykyä ja toisinaan sopeutumista myös toisten "epämatemaattiseen" ajatustenkulkuun.
 
Kuva