Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Vantaa > Luonnontieteiden ala > Fysiikka >

Fysiikka

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Fysiikka tutkii kokeellisin ja teoreettisin menetelmin luonnonilmiöitä ja etsii niissä ilmeneviä yleispäteviä lainalaisuuksia. Fysiikan alalla voi erikoistua esimerkiksi teoreettiseen fysiikkaan, soveltavaan fysiikkaan, elektroniikkaan, materiaalitieteeseen tai biofysiikkaan.
 

Alalla työskentely

Fyysikon työtehtäviä ovat suunnittelu, tutkimus, tutkimusmenetelmien kehittäminen, tuotekehitys, markkinointi, johtaminen ja koulutus. Työpaikkoja on teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, korkean teknologian, informaatioteknologian ja elektroniikka-alan yrityksissä, valtionhallinnossa sekä terveydenhuoltoalan laitoksissa esimerkiksi sairaalafyysikkona.
 
Kuva