Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Vantaa > Humanistinen ja kasvatusala >

Humanistinen ja kasvatusala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Humanistinen ja kasvatusala

Humanistinen ja kasvatusala liittyy eri-ikäisten monipuoliseen ohjaukseen ja kasvun ohjaamiseen.

Humanistinen koulutusala tarkastelee monipuolisesti ihmistä ja kulttuuria. Alan työtehtävät liittyvät esimerkiksi opetukseen, vapaa-ajan ohjaukseen, historiaan, kulttuuriin, kieliin, uskontoon, taiteeseen tai viestintään.

Opintopolku.fi - Humanistinen ja kasvatusala
 

Opiskelu pääkaupunkiseudulla

Humanistisen ja kasvatusalan ammattikoulutusta tarjoavat Uudellamaalla

 

Perustutkinnot

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa ja koulutuksen kesto on kolme vuotta. Koulutus valmistaa alan perustason tehtäviin.
  Tutkintoja ovat:
 • lapsi- ja perhetyön perustutkinto
 • nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
 • viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 210 - 240 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5-4 vuotta. Tutkinnot valmistavat ammatillista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.
  Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto:
 • kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma
 • viittomakielentulkin koulutusohjelma
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto AMK-tutkinnon ja työkokemuksen jälkeen on mahdollista suorittaa 60 tai 90 opintopisteen laajuinen ylempi AMK-tutkinto.

Yliopistollinen koulutus valmistaa suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtäviin.
 • Humanistiset tieteet: Esimerkiksi kielitiede, historia, taiteidentutkimus, filosofia, viestintä. Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä (2 vuotta).
 • Kasvatustiede: Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä (2 vuotta).
 • Psykologia: Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen suoritettavan maisterin tutkinnon laajuus 150 opintopistettä (2,5 vuotta).
 • Teologia: Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen suoritettavan maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä (2 vuotta).