Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Työnantajalle > På Svenska >>

Työnantajalle

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09
Kuva
 

 

Huoltajalle vvvvvvvv Oppilaallevvvvzzvvvvvvv Työnantajalle vvvvzzvvvvvvv Oppilaanohjaajalle.
 

TET näkyy työpaikoilla ja yrityksissä

TET on nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä oikeaa työelämää koulun ulkopuolella. Nuoret ovatkin hyvin innostuneita tutustumaan erilaisiin yrityksiin ja työpaikkoihin eikä ole lainkaan ennenkuulumatonta, että TETin innostamana nuoresta kasvaa tulevaisuuden ammattilainen juuri TET-paikan alalle. Monilla aloilla on tulevaisuudessa puute tekijöistä ja niinpä TET voi olla käytännön mainos ammatista, joka muuten saattaa jäädä vieraaksi.

TET-jaksoon on hyvä valmistautua etukäteen muun muassa miettimällä miten työelämään tutustuja perehdytetään ja kuinka TET-jakso rakennetaan kokonaisuudeksi, joka olisi mahdollisimman monipuolinen ja haastava nuorelle. Siten myös työpaikalla oleva nuori voi auttaa ja tuoda virkistävää panosta työpaikalle. Nuorelta kannattaakin pyytää palautetta yrityksen tai työpaikan toiminnasta, tuotteista ja tietenkin myös TET-jaksosta.

Huomioittehan, että peruskouluikäinen (14-15 -vuotias) nuori jää työsuhdetta vailla olevana opiskelijana työaikasuojan ulkopuolelle, mutta Työturvallisuuslain 9 §:n mukaan työntekijän ikä on yksi työntekijän suojelun tarpeeseen vaikuttava tekijä. Opiskelijoiden kanssa on siis syytä etukäteen käydä TET-sopimuksessa olevat asiat, kuten työaikakysymykset tarkkaan läpi. Samalla opiskelijat oppivat itsenäisesti tekemään sopimuksen toisen osapuolen kanssa.
 

Kurkistus koulun ulkopuolelle - OPE-TET

OPE-TET on opettajille suunnattu mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin/organisaatioihin ja sitä kautta päivittää tietouttansa nykypäivän työelämästä ja yritystoiminnasta. Tavoitteena on, että opettaja voisi suorittamansa TET-jakson jälkeen entistä paremmin, ajankohtaista tietoa hyväksi käyttäen, jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen tietoa työelämästä ja esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä.
 

Yritys/työpaikka -Tervetuloa mukaan TET-torille

Täytä verkkolomake ja ilmoittaudu mukaan TET-torille.
Täytä verkkolomake ja ilmoittaudu mukaan
 

Tulostettavia lomakkeita

Lyhyt ohje yrityksen/työpaikan oman tet-torisivun tietojen päivittämiseen.
 

Huomioitavaa

  • Työnantajan tulisi nimetä työpaikalta vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on opastaa ja ohjata kaikissa tutustumiseen liittyvissä asioissa
  • Koulun vakuutukset ovat voimassa myös TET-jakson aikana
  • Työtehtävien antamisessa tulee noudattaa nuoria työntekijöitä ja työturvallisuutta koskevia määräyksiä
  • Jos oppilas ei voi ruokailla työpaikan kustannuksella, hän käy ruokailemassa lähimmässä koulussa tai ruokailu on järjestetty muulla tavalla
 

Lainsäädäntöä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus