Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Suomeksi >>

Huvudstadsregionens PRAO-torg

Logo
ADMINISTRERING >>    

Företag/arbetsplatser - Välkomna till PRAO-torget

Anmälning av företag eller arbetsplats eller ändring av uppgifter
Fyll i blanketten, välj det alternativ som passar bäst och besvara frågorna. Svara på samtliga frågor eftersom all information behövs på PRAO-torgets sida för arbetsplatspresentationer.

Företagets/ PRAO-platsens namn:


Adress:


Verksamhetsområde:


Verksamhetsområde:

Annat, vad?


Beskriv kort med 3-4 meningar verksamheten vid ert företag/verksamhet (t ex vad ni gör, företagets produkter, mängden arbetstagare):
PRAO-elevens eventuella arbetsuppgifter:


Önskat sätt att ta kontakt på:


Antalet PRAO-elever samtidigt:


Önskad tidpunkt för PRAO-perioden (tar ni emot PRAO-elever under hela läsåret eller endast på någon speciell tidpunkt):


PRAO-eleven kan äta på arbetsplatsen
Önskemål angående PRAO-eleverna (intresse, kunnande, beteende, smycken, användande av mobiltelefon, klädsel el.dyl.)


Det är möjligt att avlägga PRAO-perioden på ett annat språk än svenska, ifall eleven inte studerar i en svenkspårig läroanstalt eller om elevnes kunskaper i svenska är svaga. PRAO-peridoden kan avläggas på


annat språk, vilket?


Kontaktperson vid företaget/ på PRAO-platsen och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress pakollinen)


Företagets logoDen infomation som finns på blanketten kommer att läggas ut på nätet, adressen är www.pkstet.fi. Vi sänder er ett meddelande när informationen finns där och ni kan granska den och vid behov även ändra den.
För att undvika skräppost, skriv ett nummer du valt, som är något annat än 0 (noll), i två följande rutor:
Nummer: Konfirmation: