Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Till vårdnadshavaren > Suomeksi >>

Till vårdnadshavaren

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09
Kuva
 

 

Till vårdnadshavaren vvvvvvvv Till elevenvvvvvvvvTill arbetsgivaren vvvvvvvv Till studiehandledaren.
 

Prao som en del av studierna

Att bekanta sig med arbetslivet hör till grundskolans läroplan. I grundskolan strävar man efter samarbete med det lokala arbets- och näringslivet och den centralaste och mest synbara del av detta samarbete utgörs av arbetsplatsbesök samt att bekanta sig med arbetslivet, dvs PRAO. Målet för att bekanta sig med arbetslivet är att ungdomarna under PRAO-perioden bekantar sig med företaget och arbetsgemenskapen. PRAO-perioden kan vara en unik chans att samla information om näringslivet och företagsverksamhet.

Under PRAO-perioden får ungdomarna tillämpa de färdigheter de lärt sig i skolan och pröva på hur de klarar sig i den nya gemenskapen och omgivningen. De självupplevda erfarenheterna från arbetslivet främjar ungdomarnas självkänsla och sociala talanger, fördjupar vetskapen om arbetslivet samt uppmuntrar eleverna att söka sig till fortsatta studier.

Traditionellt har man genomfört den praktiska arbetslivsorienteringen på föräldrarnas eller bekantas arbetsplatser, men PRAO-torget vidgar denna syn genom att erbjuda lokala arbetsplatser som PRAO-objekt. På PRAO-torget finns olika lokala arbetsplatser och företag men dessutom finns instruktioner om hur eleven kontaktar ett företag, vad arbetet kräver, klädsel och samt hur man skall bete sig under PRAO-perioden.

Välkommen att bekanta dig med PRAO-torget!
 
Kuva
 

PRAO i ett nötskal

  • För en ungdom är PRAO en möjlighet att träna sitt eget initiativtagande
  • Eleven har huvudansvaret för att söka en PRAO-plats
  • Eleven har inget arbetsförhållande till arbetsgivaren
  • Vid PRAO efterföljer man de förordningar som rör unga arbetstagare
  • För PRAO ansvarar på arbetsplatsen en utsedd tillsyningsman och vid skolan studiehandledaren
  • Arbetstiden är 30 timmar per vecka, dv.s 6 timmar per dag.
  • Vårdnadshavaren godkänner elevens praktikplats med sin underskrift
  • PRAO-avtalet inlämnas till skolan innan PRAO-perioden och skall ha elevens, företagets representants och möjligtvis vårdnadshavarens underskrift.
  • Sjukanmälning skall göras både till arbetsgivare och till studiehandledaren