Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen >

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Målet inom tursim-, kosthålls- och ekonomibranschen är att inverka på människornas hälsa, välbefinnande och trivsel genom att producera tjänster för såväl vardag som fest samt att utveckla tjänster så att de skall motsvara behoven.

Inom området utbildas arbetskraft för uppgifter inom turism, storhushålls- och matservicebranschen, hotell- och restaurangbranschen, huslig ekonomi och konsumentservice samt städ- och textilbranschen.

Inom området finns fem grundexamina samt flera yrkes- och specialexamina.
 

Att studera i Huvudstadsregionen

Utbildning inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Huvudstadsregionen erbjuder
 

Utbildning

Hushållskolan ger färdigheter i att sköta om eget hem och ekonomi. Studierna räcker ett läsår och omfattar 20 studieveckor. Yrkesinriktade grundstudier omfattar 120 studieveckor och utbildningen räcker tre år. Utbildningen förbereder för uppgifter på grundnivå.
  Examina:
 • grundexamen inom turistbranschen
 • grundexamen inom cateringbranschen
 • grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen
 • grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice
 • grundexamen inom rengöringsservice
Yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen omfattar vanligtvis 210 studiepoäng och studietiden är 3,5 år. Examen förbereder yrkesmässig kännedom inför krävande uppgifter på området.
  Utbildningsprogram på högskolenivå:
 • utbildningsprogrammet för företagsledning inom turism
 • utbildningsprogrammet för turism
 • utbildningsprogrammet för företagsledning inom hotell- och restaurangbranschen
 • utbildningsprogrammet för hotell- och restaurangbranschen
 • utbildningsprogrammet för programservice inom turism
 • utbildning på främmande språk Examensbenämningen för utbildningsprogrammen är restonom.
Inom turism-, kosthålls- och ekonomi kan man studera inom vissa universitet och dessutom finns ett nätuniversitet inom turismbranschen. Universitetsutbildning ger beredskap för uppgifter inom sakkännedom, planering och forskning.
 
 

 

16-åriga Sami Grönroos från Helsingfors har nyligen påbörjat sina studier inom restaurangbranschen. På följande video berättar Sami hur han beslöt sig för att börja studera inom branschen: YLEn Opinportti.
 
Kuva