Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Social-, hälso- och idrottsområdet >

Social-, hälso- och idrottsområdet

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09

Social-, hälso- och idrottsområdet

Inom området sysslar man med olika uppgifter inom vård, omsorg, fostran och kundbetjäning. Inom social- och hälsoområdet kan man studera också skönhets- och hårvård.

Inom socialområdet sköter man om och tar hand om människor samt ger handledning och information. Inom området ger man vård och service åt barn, åldringar, utvecklingsstörda och drogberoende.

Inom hälsoområdet är målsättningen att främja hälsan samt förebygga och bota sjukdomar och de olägenheter de medför. Uppgiftsområden är bland annat hälsovård, sjukvård, rehabilitering och undersökning.

Skönhetsbranschen är en del av social- och hälsoområdet. Inom området åstadkommer man service som främjar välbefinnande och gör utseendet bättre.

Inom idrottsområdet ordnar man aktiviteter och ger service inför mångsidig fritid åt individer i olika åldrar samt främjar deras hälsosamma idrottsvanor. Arbete inom området är handledning, guidning och biståndsarbete.
 

Att studera i Huvudstadsregionen

Grundexamina inom social-, hälso- och idrottsområdet i Huvudstadsregionen erbjuder
och i Nyland
 

Utbildning

Yrkesinriktad grundexamen omfattar 120 studieveckor och utbildningen räcker tre år. Utbildningen ger färdigheter att arbeta med uppgifter på grundnivå.
  Examina:
 • grundexamen i tandteknik, tandlaborant
 • grundexamen i läkemedelsbranschen, farmanom
 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare
 • grundexamen inom hårbranschen, barberare-frisör
 • grundexamen inom skönhetsbranschen, kosmetolog
 • grundexamen i idrott, idrottsledare

Högskoleexamina omfattar 210 - 270 studiepoäng (140 - 180 studieveckor) och studietiden är 3,5 - 4,5 år. Studierna förbereder expertis inför krävande uppgifter.

Yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen=Estenom
Yrkeshögskoleexamen i idrott=Idrottsinstruktör

I yrkeshögskolor finns flera olika utbildningsprogram inom social- och hälsovårdsområdet.
  Examensbenämningar för utbildningsprogrammen är:
 • hjälpmedelstekniker
 • bioanalytiker
 • förstavårdare
 • fysioterapeut
 • geronom
 • tandtekniker
 • fotterapeut
 • rehabiliteringsinstruktör
 • barnmorska
 • naprapat
 • optometrist
 • osteopat
 • röntgenskötare
 • sjukskötare
 • socionom
 • munhygienist
 • hälsovårdare
 • verksamhetsterapeut

Universitetsexamina förbereder inför praktiska arbetsuppgifter samt uppgifter inom planering, forskning och administration.
 • Veterinärmedicin
  Inom området avläggs först kandidatexamen (3 år) och därefter veterinärmedicine licentiat (3 år).
 • Farmaci
  Studerar egenskaper, tillverkning och användning av mediciner. Inom området kan man avlägga farmaceutexamen som omfattar 180 studiepoäng (3 år) och provisorsexamen som omfattar 120 studiepoäng (5 år, innehåller farmaceutexamen).
 • Odontologi
  Inom området avläggs licensiatsexamen som omfattar 300 studiepoäng (5 år).
 • Idrottsvetenskaper
  Inom området avläggs först kandidatexamen som omfattar 180 studiepoäng (3 år) och därefter magistersexamen som omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 • Medicin
  Inom området avläggs licensiatsexamen som omfattar 360 studiepoäng (6 år).
 • Hälsovetenskaper
  Till exempel vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och hälsofostran. Inom området avläggs först kandidatexamen som omfattar 180 studiepoäng (1 - 3 år) och därefter magistersexamen som omfattar 120 studiepoäng (2 år).

   
 

Närvårdarstuderande Sonja

Sonja Ratilainen är en 16-årig närvårdarstuderande från Helsingfors. Sonja inledde sina studier i Helsingin Diakoniaopisto genast efter grundskolan. Se en en video om hur Sonja beslöt sig för att börja studera till närvårdare i Helsingin Diakoniaopisto här: YLEn Opinportti.

 
Kuva