Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området >

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

Handel och administrativt arbete handlar om service inom minut- och partihandel, industri, finansiering, trafik- och turismföretag och offentlig förvaltning. De vanligaste uppgifterna finns inom försäljning, reklam och marknasföring, mångsidigt kontorsarbete samt kostnadsberäkning, bokföring och informationsförvaltning.

I studierna inom handel betonas bland annat service, att kunna dra nytta av informationsteknik samt språk och internationalitet. Genom studier inom handel kan man också ofta få anställning inom bibliotekstjänster.

Rättsvetenskap behandlar bland annat olika rättsområden och hur man främjar rättvisan.

Samhällsvetenskap intresserar sig för samhälleliga institutioner och kulturer, sociala strukturer och förhållanden individer emellan.

Grundexamina inom området är grundexamen i företagsekonomi och grundexamen i informationsbehandling. Flera yrkes- och specialexamina ingår dessutom i det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.
 

Att studera i Huvudstadsregionen

Yrkesinriktad utbildning i Huvudstadsregionen inom området för företagsekonomi och handel erbjuder

och i Nyland
 

Utbildning

De yrkesinriktade studierna omfattar 120 studieveckor och utbildingen räcker tre år. Examen är grundexamen i företagsekonomi, merkonom. Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi omfattar 210 - 240 studiepoäng (140 - 160 studieveckor) och studietiden är 3,5 - 4 år. Utbildningen förbereder yrkesexpertis för krävande uppgifter.
  Utbildningsprogram i företagsekonomi på yrkeshögskolenivå:
 • utbildningsprogrammet för ledningsassistent och språk
 • utbildningsprogrammet i internationell handel
 • utbildningsprogrammet i företagsekonomi
 • utbildningsprogrammet i företagsekonomins logistik
 • utbildningsprogrammet i ledarskap av litet och mellanstort företag
 • utbildningsprogrammet för området inom säkerhet
 • utbildningsprogrammen på främmande språk. Examensbenämningen för utbildningsprogrammen är tradenom.
Studierna på universitetsnivå förbereder inför uppgifter inom planering, forskning och administration.
 • Ekonomiska vetenskaper: Inom området avläggs först kandidatexamen, vars omfattning är 180 studiepoäng (3 år) och därefter magistersexamen, vars omfattning är 120 studiepoäng (2 år).
 • Rättsvetenskap: Inom området avläggs först examen för rättsnotarie, som omfattar 180 studiepoäng (3 år. Därefter avläggs magistersexamen som omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 • Samhällsvetenskaper: Inom området avläggs först kandidatexamen, vars omfattning är 180 studiepoäng(3 år) och därefter magistersexamen, vars omfattning är 120 studiepoäng (2 år).
   
   
  Kuva