Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Övrig utbildning >

Övrig utbildning

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09

Övrig utbildning

Övrig utbildning finns bland annat inom militär- och skyddsbranschen. Militärbranschen innebär försvarsmaktens verksamhet. Med skyddsbranschen avses i det här sammanhanget gränsbevaknings- polis-, tull-, fångvårds-, sotar-, bevaknings- samt brand- och räddningsbranschen. Branscherna strävar efter att bevara säkerheten inom samhället.
 

Utbildning

Yrkesinriktad grundutbildning ger beredskap för uppgifter på grundnivå.

 • Gränsbevakare och sjöbevakare, 46 studieveckor, ca 1 år, arbete inom området 3 - 4 år
 • Polis, 110 studieveckor, 2,5 år
 • Väktare/fångvårdare, 53 studieveckor, ca 1 år
 • Brandman/räddningsman, 60 studieveckor, 1,5 år
 • Jourhavande vid nödcentral, 57 studieveckor, 1,5 år
 • Säkerhetsövervakare, 120 studieveckor, 3 år
 • Utbildning inom tullbranschen, utbildningstiden varierar

Utbildningsprogram på högskolenivå inom säkerhetsbranschen:

 • Polisbranschen
  Examen för polisbefäl, (kriminal)komissarie/(kriminal)överkomissarie, 120 studieveckor. 3 år (1½ år samtidigt med befälsarbete)
 • Brand-och räddningsbranschen
  Yrkeshögskoleexamen inom teknik, utbildningsprogrammet för brandbefäl, ingenjör YHS, 240 studiepoäng (160 studieveckor), 4 år
 • Brottspåföljdsområdet
  Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet, utbildningsprogrammet i brottspåföljdsområdet, socionom, 210 studiepoäng (140 studieveckor), 3,5 år
 • Väktar- och säkerhetsbranschen
  Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, utbildningsprogrammet inom säkerhetsbranschen, tradenom, 210 studiepoäng (140 studieveckor), 3,5, år

Att få avlägga yrkeshögskoleexamen inom polis- och brandbefälsbranschen och brottspåföljdsbranschen kräver grundutbildning och arbetserfarenhet. Yrkeshögskoleexamina förbereder yrkesmässig fackkännedom inför krävande uppgifter.

Universitetsutbildning inom försvarsbranschen förbereder inför uppgifter inom planering, forskning, administration, utbildning och expertis

 • Polisbranschen
  När man avlagt polisbefälsexamen kan man avlägga magisterexamen i administrativa vetenskaper eller statsvetenskap (120 studiepoäng, 2 år).
 • Militärbranschen
  -Officersexamen: grundstudier för officer, 60 studieveckor, 1 studieår -Kandidatexamen inom krigsvetenskap: minst 120 studieveckor, 3 studieår
  -Magistersexamen inom krigsvetenskap: minst 160 studieveckor, 4 studieår


 

 

Det finns ännu inga Prao-platser inom detta område på torget.