Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Naturbruk och miljöområdet >

Naturbruk och miljöområdet

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09

Naturbruk och miljöområdet

Inom naturbruk och miljöområdet arbetar man inom jord- och skogsbruk eller inom andra naturnära yrken. Inom området kan man studera skogs-, trädgårds-, eller fiskerihushållning samt natur och miljö.

Utbildningsområdet innefattar fem grundexamina och flera yrkes- och specialexamina.
 

Att studera i Huvudstadsregionen

Yrkesinriktad utbildning i Huvudstadsregionen inom området för naturbruk och miljö:
i Nyland
i Häme
 

Utbildning

Yrkesinriktade grundexamina omfattar 120 studieveckor och utbildningen räcker tre år. Utbildningen förbereder inför uppgifter på grundnivå.
  Examina:
 • grundexamen inom lantbruksbranschen (t ex landbydsföretagare)
 • grundexamen i trädgårdsskötsel (trädgårdsmästare)
 • grundexamen inom fiskerihushållning (t ex fiskare)
 • grundexamen inom skogsbranschen (t ex skogsarbetare)
 • grundexamen i natur- och miljö (t ex naturföretagare)
 • grundexamen för bioenergibranschen
Yrkeshögskoleexamina omfattar 210 - 240 studiepoäng (140 - 160 studieveckor) och studietiden är 3,5 - 4 år. Examina förbereder yrkeskunnighet för krävande uppgifter. Det finns flera utbildningsprogram för området inom naturbruk och miljö.
  Examensbenämningar för utbildningsprogrammen är:
 • agrolog (landsbygdsnäring)
 • hortonom (landskapsplanering och trädgårdsnäring)
 • iktyonom (fiskeri- och miljöhushållning)
 • skogsbruksingenjör (marknadsföring i skogs- och trävaruindustri och skogsbruk)
 • landskapsplanerare (hållbar utveckling)
Universitetsexamina förbereder inför praktiskt arbete samt uppgifter inom planering, forskning och administration.
 • Agrikultur och forstvetenskaper: Innehåller också miljö-, livsmedels-, konsument- och hushållsvetenskaper. Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (3 år) och magistersexamen som avläggs därefter omfattar 120 studiepoäng (2 år).
Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (3 år) och magistersexamen som avläggs därefter omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 

Prao-platser inom naturbruk och miljöområdet - Esbo

 

Prao-platser inom naturbruk och miljöområdet - Helsingfors

 

Prao-platser inom naturbruk och miljöområdet - Vanda

 
Kuva