Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Kultur >

Kultur

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09

Kultur

Inom kulturens område produceras erfarenheter och service som utökar livskvaliteten. Arbetet inom kulturbranschen innefattar praktiskt kulturarbete, att göra konst, att handleda och att undervisa.

Inom området skolas arbetskraft för uppgifter inom hantverk och konstindustri, kommunikation och bildkonst samt teater, dans, och musik. Inom området finns fem grundexamina samt flera special- och yrkesexamina.
 

Att studera i Huvudstadsregionen

Utbildning inom kulturområdet i huvudstadsregionen erbjuder
och i Nyland:
 

Utbildning

Den yrkesinriktade grundutbildningen omfattar 120 studieveckor och räcker tre år. Utbildningen bereder för uppgifter inom branschen på grundnivå.
  Examina:
 • grundexamen inom området för hantverk och konstindustri, artesan
 • grundexamen inom audiovisuell kommunikation, medieassistent
 • grundexamen i visuell framställning
 • grundexamen inom området för dans, dansare
 • grundexamen inom området för musik
Yrkeshögskoleexamen omfattar 210-270 studiepoäng (140-180 studieveckor) och studietiden är 3,5–4 år. Studierna förbereder yrkeskännedom för krävande uppgifter.
  Inom kulturbranschen finns flera högskoleexamina. Dess utbildningsprogram är:
 • utbildningsprogrammet för scenkonst
 • utbildningsprogrammet för biblioteks- och informationsservice
 • utbildningsprogrammet för konservering
 • utbildningsprogrammet för kulturtjänster
 • utbildningsprogrammet för kulturproducentskap
 • utbildningsprogrammet för bildkonst
 • utbildningsprogrammet för formgivning
 • utbildningsprogrammet för musik
 • utbildningsprogrammet för handledningsverksamhet
 • utbildningsprogrammet för pop/jazz-musik
 • utbildningsprogrammet för restaurering
 • utbildningsprogrammet för danslärare
 • utbildningsprogrammet för beklädnad
 • utbildningsprogrammet för kommunikation
Genom universitetsexamen utexamineras till exempel konstnärer, designers, lärare och forskare.
 • Området för bildkonst: Kandidatexamen omfattar 210 studiepoäng (3,5 år) och magistersexamen som avläggs därefter omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 • Området för musik: Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (3 år) och magistersexamen därefter omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 • Området för konstindustri: Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (3 år) och magistersexamen därefter omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 • Området för teater- och dans: Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (3 år) och magistersexamen därefter omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 

PRAO-platser inom kulturbranschen - Esbo

 

PRAO-platser inom kulturbranschen - Helsingfors

 

PRAO-platser inom kulturbranschen - Vanda