Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Det humanistiska och pedagogiska området >

Det humanistiska och pedagogiska området

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09

Det humanistiska och pedagogiska området

Det humanistiska och pedagogigska området har att göra med att mångsidigt handleda och styra uppväxten hos individer i olika åldrar.

Det humanistiska utbildningsområdet utforskar ur många synvinklar både människan och kulturen. Arbetsuppgifterna på området har att göra med till exempel undervisning, fritidshandledning, historia, kultur, språk, religion, konst och kommunikation.
 

Att studera i Huvudstadsregionen

Utbildning inom det humanistiska och pedagogiska området i Huvudstadsregionen erbjuder

och i Nyland

 

Grundstudier

Yrkesinriktade grundstudier omfattar 120 studieveckor och utbildningen räcker tre år. Utbildningen förbereder inför uppgifter på basnivå inom området.
  Examina:
 • grundexamen i barn- och familjearbete
 • grundexamen i ungdoms-och fritidsinstruktion
 • grundexamen i teckenspråkshandledning
 • grundexamen i idrottshandledning
Yrkeshögskoleexamen omfattar 210-240 studiepoäng och studietiden är 3,5-4 år. Examen förbereder yrkesinriktad sakkunnighet för krävande uppgifter.
  Yrkeshögskoleexamina inom det humanistiska området:
 • utbildningsprogrammet för medborgarverksamhet och ungdomsarbete
 • utbildningsprogrammet för kulturtjänster
 • utbildningsprogrammet för teckenspråkshandledning
  Högskoleexamen i idrott:
 • utbildningsprogrammet för idrott och fritid
Universitetsutbildning förbereder inför uppgifter inom planering, undersökning, administration och undervisning.
 • Humanistiska vetenskaper: Till exempel språkvetenskap, historia, konstforskning, filosofi, kommunikation. Inom området avläggs först kandidatexamen, som omfattar 180 studiepoäng (3 år) och därefter magistersexamen, som omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 • Pedagogik: Inom området avläggs först kandidatexamen, som omfattar 180 studiepoäng (3 år) och därefter magistersexamen, som omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 • Psykologi: Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (3 år) och magistersexamen som avläggs därefter omfattar 150 studiepoäng (2,5 år).
 • Teologi: Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (3 år) och magistersexamen som avläggs därefter omfattar 120 studiepoäng (2 år).
 

Prao-platser inom det humanistiska och pedagogiska området - Esbo

 

Prao-platser inom det humanistiska och pedagogiska området - Helsingfors

 

Prao-platser inom det humanistiska och pedagogiska området - Vanda