Peda.net > Portalernas första sida > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huvudstadsregionens PRAO-torg > Till arbetsgivaren > Suomeksi >>

Till arbetsgivaren

Logo
ADMINISTRERING >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Meddelande uppdaterad: 06.07.2017 09:09
Kuva
 

 

Till vårdnadshavaren vvvvvvvv Till elevenvvvvvvvvTill arbetsgivaren vvvvvvvv Till studiehandledaren.
 

PRAOn syns vid arbetsplatser och företag

För en ung person är PRAO en unik chans att uppleva de riktiga arbetslivet utanför skolan. Unga är väldigt intresserade av att bekanta sig med olika företag och arbetsplatser och det är int heller helt oerhört att den som gjort PRAO inom ett område blir inspirerad att bli fackman inom området i fråga. Inom många områden råder brist på arbetskraft och därför kan PRAO vara en praktisk reklam om ett yrke som annars kan förbli okänt.

Det är bra att förbereda sig inför PRAO-perioden i förväg bland annat genom att tänka ut hur man skall introducera PRAO-eleven till arbetet och hur PRAO-perioden skall kunna byggas upp till en helhet som är så mångsidig och utmanande som möjligt. På det sättet kan den unga som gör sin PRAO på arbetsplatsen bidra med hjälp. Det lönar sig att be om feedback av den unga angående verksamheten inom företaget eller arbetsplatsen, dess produkter och naturligtvis också PRAO-perioden.

Ni tar väl i beaktande att en ung person i grundskoleåldern (14-15 år) inte har något arbetsavtal och har därför inget arbetstidsskydd. Enligt 9 § i lagen om arbetssäkerhet är dock arbetstagarens ålder en faktor som påverkar arbetstagarskyddet. När det gäller studerande är det alltså skäl att noga gå igenom de saker som står i PRAO-avtalet, såsom arbetstidsfrågor. Samtidigt lär sig studerandena att självständigt ingå ett avtal med den andra parten.
 

PRAO-torget

På företagssidorna på PRAO-torget finns grundinformationen om företagets eller arbetsplatsens önskemål angående PRAO-elevernas antal och PRAO-periodens tidpunkt. Företaget kan på sina sidor presentera de arbetsuppgifter som en möjlig PRAO-elev kommer att utföra. Man kan också berätta önskemål angående beklädnad, beteende och hur man skall ta kontakt.
 

Företag/arbetsplatser - Välkomna till PRAO-torget

Fyll i nätblanketten och anmäl dig till PRAO-torget.
 

Materialet till PRAO

 

Att ta i beaktande

  • Arbetsgivaren bör utnämna en ansvarsperson på arbetsplatsen, vars uppgift är att guida och handleda eleven i allt som har att göra med introduktionen
  • Skolans försäkringar är i kraft även under PRAO-perioden
  • När man delar ut arbetsuppgifter bör man följa de bestämmelser som rör unga arbetstagare och arbetssäkerhet
 

Lagstiftninen

Social- och hälsovårdsministeriets förordning