Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

OPE-TET -jaksosta

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Ennen TET-jaksoa

TET-jaksolle organisaatioon menoon kannattaa valmistautua huolellisesti, jotta jaksosta on mahdollisimman paljon hyötyä molemmille osapuolille. TET-jaksoon voi valmistautua esimerkiksi tutustumalla organisaation internetsivuihin.

 • Sovi TET-jakson ajankohta ja mahdolliset sijaisjärjestelyt koulusi rehtorin kanssa
 • Ota yhteys organisaatioon, johon haluat TET-jaksolle
 • Kerro työnantajalle, mistä OPE-TETissä on kysymys ja täytä OPE-TET-sopimus yhdessä organisaation edustajan kanssa
 • Ilmoita TET-jaksosi ajankohta ja paikka kuntasi OPE-TET yhdyshenkilölle (yhteystiedot etusivulla)
 •  

  TETin jälkeen

  Raportti
 • Laadi kevyt raportti TET-jaksosta (ohjeet materiaaleja -sivulla). TETistä tehtävä raportti on tärkeä osa TET-jaksoa, se toimii tukimateriaalina työpaikkaan tutustumisessa ja esiteltäessä TET-jaksoa omassa koulussa.
 • Toimita raportti liitetiedostona tai paperiversiona myös kuntasi TET-yhteyshenkilölle (yhteystiedot etusivulla)

  Tiedon jakaminen
 • Tavoitteena on, että opettaja voi suorittamansa TET-jakson jälkeen jakaa oppilailleen ja työhteisölleen tietoa työelämästä ja esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä.

  Arviointi
 • Arvioi suorittamaasi OPE-TET -prosessia digium-verkkoarviointilomakkeella, jonka linkki toimitetaan sinulle sähköpostitse. Kysely on tarkoitettu kaikille OPE-TETiin osallistuneille opettajille. Vastaaminen tapahtuu yksilöllisesti nimettömänä, eikä tuloksia analysoitaessa yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Kyseessä on nopeasti täytettävä verkkolomake, jossa arvioidaan OPE-TETin toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä kerätään samalla perustietoja jaksoon osallistuneista. Vastaamiseen menee aikaa 5-10 minuuttia.