Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Huoltajalle > TET-jaksosta > På Svenska >>

TET-jaksosta

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Ennen TET-jaksoa huomioitavaa

TETin avulla pyritään antamaan oppilaille virikkeitä tulevaa uranvalintaa varten sekä parantamaan työelämän tuntemusta ja työn arvostusta nuorten keskuudessa.

Tarkoitus olisi, että oppilaat pääsääntöisesti hankkisivat itse TET-paikkansa.

 • TET on oppilaan koulutyötä, koulun järjestys- ja käyttäytymissäännöt ovat siis voimassa.

Työnantajille tiedotetaan mm. ohjauksen ja valvonnan tarpeellisuudesta TETin aikana. Työpaikalla on siis nimetty vastuuhenkilö, jonka puoleen oppilas voi aina tarvittaessa kääntyä. Vastuuhenkilö opastaa, ohjaa ja neuvoo työhön tutustumisessa ja turvallisuuskysymyksissä.
 

TETin aikana

 • Oppilas on koko TET-jakson samassa työpaikassa, jos oppilas ei ole sopinut TET-yhteyshenkilönsä kanssa muista järjestelyistä.

 • Työaika on keskimäärin 6 tuntia päivässä (30h/viikko). Työaikaan sisältyy päivittäin puolen tunnin ruokailutauko.

 • TETistä ei makseta palkkaa, sillä jakso on osa koulun opetussuunnitelmaa, eivätkä oppilaat ole työsuhteessa työnantajaansa, vaan pysyvät koko ajan koulun oppilaina. Ensisijainen vastuu on siis kaupungin/kunnan ja oppilaat ovat vakuutettuja.

 • Poissaolo TET-paikasta on poissaolo koulusta eli siitä tulee ilmoittaa työpaikan vastuuhenkilölle ja selvitettävä poissaolo koululle.

 • Salassapitovelvollisuus työpaikalla kuultaviin ja nähtäviin tai koettaviin asioihin koskee TET-oppilasta.

 • Teetettävien töiden osalta noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia säädöksiä.

 • Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.

 

TETin jälkeen

 • Työnantaja arvioi oppilasta työpaikalla kiinnittäen huomiota mm. seuraaviin asioihin: käyttäytyminen, täsmällisyys, ahkeruus, oma-aloitteisuus, sopeutuminen työyhteisöön.
 • Oppilaan toivotaan saavan mahdollisimman monipuolinen kuva työpaikasta ja työtehtävistä. Oppilas tekee TET-jaksostaan raportin, koulussa annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Mikäli TETissä ilmenee ongelmia tai herää kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä oppilaanne oppilaanohjaajaan.

 
Kuva