Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala > Sosiaalitieteet >

Sosiaalitieteet

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Sosiaalitieteet

Sosiaalitieteet ovat laaja kokonaisuus, johon kuuluvat sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö, sosiaali- ja kehityspsykologia, sosiologia, sosiaaliantropologia ja sosiaalipedagogiikka.

Sosiologia tutkii ihmisyhteisöjen rakennetta ja toimintaa sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointiyhteiskuntaa, sosiaalityö ihmisen arkea ja hyvinvoinnin jakautumista, sosiaalipsykologia sosiaalista vuorovaikutusprosessia ja sosiaaliantropologia ihmiskunnan eri muotoja. Sosiaalipedagogiikka sijoittuu kasvatuksen ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon.

Opinnot antavat valmiuksia hyvin monenalaisiin töihin, esimerkiksi yritysten tai julkisten organisaatioiden henkilöstöhallintoon tai markkinointiin. Myös tiedottajan, tutkijan tai valtion- ja kunnallishallinnon tehtävät ovat mahdollisia. Lisäksi sosiaalitieteilijä voi työskennellä kasvatus- ja koulutusalalla. Opinnoista on hyötyä kansainvälisissä tehtävissä.