Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala > Hallinto >

Hallinto

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Hallinto

Hallintotieteet keskittyvät lähinnä julkisten organisaatioiden, kuten kuntien ja valtion hallintoon. Ne käsittelevät myös yleishyödyllisten ja yksityisten organisaatioiden toimintaa.

Hallintotieteissä voi opiskella pääaineena aluetiedettä, ympäristöpolitiikkaa, hallintotiedettä, julkishallintoa- ja -oikeutta, yksityisoikeutta, sosiaali- ja terveyshallintoa, finanssihallintoa ja julkisyhteisöjen laskentatointa, vero-oikeutta tai kunnallisalaa.

Hallintotieteissä suoritettu tutkinto antaa valmiudet yleisjohdollisiin ja hallinnon kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin sekä julkishallinnossa että yrityksissä. Työtehtävinä ovat esimerkiksi koulutus-, talous- ja kuntasuunnittelu sekä henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävät. Uusia alueita ovat ympäristösuunnittelun ja -politiikan tehtävät.
 
Kuva