Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala >

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Kaupan ja hallinnon työ on vähittäis- ja tukkukaupan, teollisuuden, rahoituksen, liikenteen sekä matkailualan yritysten ja julkishallinnon palvelutyötä. Alan yleisimpiä tehtäviä ovat myynnin, mainonnan ja markkinoinnin tehtävät, monipuoliset toimistotehtävät sekä kustannuslaskennan, kirjanpidon ja tietohallinnan tehtävät.

Kaupallisen alan opinnoissa korostuvat muun muassa palvelut, tietotekniikan hyödyntäminen sekä kielet ja kansainvälisyys. Myös kirjastoalan tehtäviin valmistutaan yleensä kaupalliselta alalta.

Oikeustiede käsittelee muun muassa eri oikeudenaloja ja oikeudenmukaisuuden edistämistä.

Yhteiskuntatieteiden kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliset instituutiot ja kulttuuri, sosiaaliset rakenteet ja yksilöiden väliset suhteet.

Alan perustutkinnot ovat liiketalouden perustutkinto ja tietojenkäsittelyn perustutkinto. Koulutusalaan kuuluu lisäksi useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
 

Opiskelu pääkaupunkiseudulla

Kaupallisen alan ammattikoulutusta antaa pääkaupunkiseudulla

 

Koulutus

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa ja koulutuksen kesto kolme vuotta. Koulutus valmistaa alan perustason tehtäviin. Tutkinto on liiketalouden perustutkinto, merkonomi.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 - 240 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 - 4 vuotta. Tutkinto valmistaa ammatillista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.
  Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmia ovat:
 • johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma
 • kansainvälisen kaupan koulutusohjelma
 • liiketalouden koulutusohjelma
 • liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma
 • pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma
 • turvallisuusalan koulutusohjelma
 • vieraskieliset koulutusohjelmat Koulutusohjelmien tutkintonimike on tradenomi.
Yliopistollisen koulutuksen tutkinnot valmistavat suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtäviin.
 • Kauppatieteet Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto, jonka laajuus 120 opintopistettä (2 vuotta).
 • Oikeustiede Alalla suoritetaan ensin oikeusnotaarin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä (2 vuotta).
 • Yhteiskuntatieteet Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä (2 vuotta).
 
 
Kuva