Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Tekniikan ja liikenteen ala > Graafinen ja viestintätekniikka >

Graafinen ja viestintätekniikka

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Painoviestintäalan toimintaa ohjaavia arvoja ovat ympäristömyönteisyys, asiakaslähtöisyys, tuotteiden käyttötarkoituksen mukainen laatu ja toimitusaikojen pitävyys. Painoviestintä edistää osaltaan ihmisten perusoikeuksien toteutumista kuten sananvapautta, tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Hyvillä viestintä- ja kommunikaatiotaidoilla on keskeinen asema alan kaikissa ammateissa.
 

Opiskelu Pääkaupunkiseudulla

Ulkoasun toteuttajan tai painotekniikan koulutusohjelma

Stadin ammattiopisto
 
 

Alalla työskentely

Laaja-alaiset ja hyvät alan perustiedot ja -taidot muodostavat pohjan jatkuvaan oppimaan oppimiseen ja alan teknisen kehityksen seuraamiseen. Painoviestintäalalla työskentely vaatii erittäin suurta huolellisuutta ja vastuuntuntoa.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Painoviestintäala on käymässä läpi suurta muutosta tekniikoiden kehittymisen ja muuttumisen takia. Eri ammattialueiden tehtävät lähentyvät toisiaan ja moniosaajia tarvitaan. Perinteinen kuvankäsittely ja painopinnan valmistus ovat katoamassa, jolloin alalle syntyy uusia verkko- ja multimediasovellusten ammatteja.
 

Linkit

Ammattinetti