Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala > Kauneudenhoitoala >

Kauneudenhoitoala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Hiusalan palvelut edistävät ihmisten kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Niillä voidaan vahvistaa yksilön itsetuntoa, jolla on keskeinen merkitys ihmisen sosiaalisessa toiminnassa, itsensä hyväksymisessä ja omaan kulttuuriin sitoutumisessa.

Kauneudenhoitoalan arvopäämääränä on yksilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, hänen itsetuntonsa vahvistaminen sekä mielihyvän, elämysten ja virkistyksen tuottaminen.
 

Opiskelu Pääkaupunkiseudulla

Omnian ammattiopisto, Espoo
Stadin ammattiopisto
Vantaan ammattiopisto Varia
Omnian ammattiopisto, Espoo
Stadin ammattiopisto
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto
 
Kuva
 

Yleisimmät alan työpaikat

Kauneudenhoitoalan ammattilaiset työskentelevät monialaisissa yhteisyrityksissä, toisten palveluksessa, yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Verkostoitumisen avulla pienet yritykset voivat yhdistää voimavarojaan ja lisätä taloudellista tuottavuutta.
 

Alalla työskentely

Tärkein työväline kauneudenhoitoalan ammattilaiselle on hänen persoonansa, mikä edellyttää vahvaa itsetuntoa, myönteistä elämänasennetta, oman elämän hallintaa ja sisäistettyä ammattietiikkaa. Alalla työskentelevän tulee olla palvelu- ja yhteistyöhenkinen, rehellinen ja luotettava sekä luova, oma-aloitteinen ja kehittymishaluinen.

Vastuullinen ja menestyksellinen alan yritystoiminta perustuu asiakaskeskeisyyteen, palvelujen korkeaan laatuun, tuotteiden terveellisyyteen, terveeseen kilpailuun, kannattavuuteen, yhteistoiminnallisuuteen ja kehityshaluisuuteen.
 

Linkit

Ammattinetti
Ammattinetti
Yle Iines, Viikon unelma-ammatti
Ammattinetti