Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Muu koulutus > Palo- ja pelastusala >

Palo- ja pelastusala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09
Kuva
 

Yleistä tietoa

Pelastus- ja paloalan työnkuvaan kuuluvat sammutustyöt, loukkaantuneiden ensihoito ja sairaankuljetukset, etsinnät ja väestönsuojel
 

Palo- ja pelastusalan perustutkinto

Pelastajatutkinto
Alipäällystötutkinto
Hätäkeskuspäivystäjän koulutus

Pelastajakurssi
 

Alalla työskentely

Pelastusmiehistön pääasiallisena tehtävänä on pelastaa ihmisiä tulipaloissa ja onnettomuuksissa. Työnantajina ovat kunnalliset palo- ja pelastuslaitokset.

Pelastajat pitävät yllä toimintavalmiuttaan huoltamalla kalustoa, huolehtimalla omasta fyysisestä kunnostaan ja osallistumalla ammattitaitoa ylläpitäviin käytännön harjoituksiin. Työhön voi sisältyä myös tiedotus-, valistus- ja palotarkastustehtäviä.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Palo- ja pelastusalan keskeisiä ammattinimikkeitä työelämässä ovat palomies, palomies-sairaankuljettaja, hätäkeskuspäivystäjä, pelastaja ja paloesimies.
 

Linkit

Ammattinetti
Ammattinetti
Yle Iines, Viikon unelma-ammatti