Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Luonnontieteiden ala > Maantiede >

Maantiede

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Maantiede

Maantiede oppiaineena ja tieteenalana tutkii ja kuvaa luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Maantiede jaetaan luonnonmaantieteeseen, kehitysmaantieteeseen, kulttuurimaantieteeseen ja suunnittelumaantieteeseen.
 

Alalla työskentely

Luonnonmaantieteessä tutkitaan muun muassa ilmaston, vesistöjen, asutuksen ja tuotannon alueellisia järjestelmiä sekä ihmisen ja luonnon alueellista vuorovaikutusta.

Kulttuurimaantieteessä kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen toiminnan alueelliset säännönmukaisuudet sekä luonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutus.

Maantiedettä opiskellut voi työskennellä tutkijana, maantieteen opettajana, alue- ja yhteiskuntasuunnittelutehtävissä tai hallintotehtävissä. Hän voi olla esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelija. Maantieteilijä voi työllistyä myös ympäristönsuojelutehtäviin, kustannusalalle, kartografian erikoistehtäviin, matkailualalle, tiedotusalalle, kulttuurijärjestöön tai kehitysmaatehtäviin.
 
Kuva