Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Humanistinen ja kasvatusala > Vapaa-aika- ja nuorisotyö >

Vapaa-aika- ja nuorisotyö

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa alasta

Alan tutkinnon suorittaneita toimii kuntien, seurakuntien, laitosten, järjestöjen, erilaisten yhteisöjen sekä koulujen ja oppilaitosten palveluksessa. Alan työ on yhteisöllistä ohjaustyötä, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten kasvua ja auttaa heitä tunnistamaan voimavaransa, vahvistamaan identiteettiään ja kehittämään oman elämänsä hallintaa.
 

Opiskelu pääkaupunkiseudulla

 

Opiskelu Uudellamaalla

Kanneljärven opisto, Lohja
Keuda, Tuusula Kirkkotie

 
Kuva
 

Yleisimmät alan työpaikat

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja voi toimia kunnassa, järjestössä, laitoksessa, yrityksessä, projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana.
 

Alalla työskentely

Alalla työskentely vaatii kiinnostusta ihmisen kasvamiseen ja kehittymiseen, vuorovaikutus- ja muita sosiaalisia taitoja, menetelmällistä osaamista sekä motivointi- ja empatiakykyä. Keskeistä on osata toimia sekä yksilöiden, ryhmien että verkostojen kanssa. Alalla vaaditaan myös ohjaustaitoja.
 

Linkit

Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti