Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Humanistinen ja kasvatusala > Kielitieteet >

Kielitieteet

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Alan työ on yhteisöllistä ohjaustyötä, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten kasvua ja auttaa heitä tunnistamaan voimavaransa, vahvistamaan identiteettiään ja kehittämään oman elämänsä hallintaa.
 

Alalla työskentely

Viittomakielen ohjaajalta edellytetään erityisesti hyvin laajaalaisia
kommunikaatiotaitoja. Myös terveydenhoidollisen tietämyksen
ja osaamisen tarve tulee kasvamaan erityisesti vanhustyössä
ja monivammaisten asiakkaiden parissa.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Viittomakielen ohjaaja on viittomakielentaitoinen työntekijä,
joka toimii ohjaajana ja avustajana viittomakielisen yhteisön
sekä viittomia kommunikaatiossaan hyödyntävien henkilöiden
ohjaus- ja avustustehtävissä.
 
Kuva