Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Humanistinen ja kasvatusala > Kasvatustieteet ja psykologia >

Kasvatustieteet ja psykologia

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Kasvatustieteessä tarkastellaan oppimista ja kasvatusta erilaisissa ympäristöissä. Kasvatustiede antaa välineitä elinikäisen oppimisen edistämiseen kansalaisyhteiskunnassa, työelämässä ja vapaassa sivistystyössä.

Psykologian tavoitteena nimittäin on hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toimintaa kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen.
 

Alalla työskentely

Kasvatustieteen alan asiantuntemusta tarvitaan paitsi koulutuksen alueella, myös entistä monipuolisemmin esimerkiksi teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla voidaan löytää maailma, jossa pystytään omakohtaisesti tunnistamaan, tiedostamaan ja käsittelemään psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi koulutussuunnitteluun ja koulutuksen organisoimiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi monet toimivat kouluttajina, tutkijoina tai asiantuntijoina erilaisissa koulutus- ja kehittämisprojekteissa.

Psykologit työskentelevät pääasiassa kunnallisissa ammatinvalinnan- ohjaustoimistoissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, sairaaloissa, kehitysvammalaitoksissa, terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Psykologeja työskentelee myös yksityisen puolen liikkeenjohdossa, henkilöstövalinnoissa, koulutuksessa ja tutkimuksessa.
 
Kuva
 

Linkit

Yle Iines, Viikon unelma-ammatti