Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Humanistinen ja kasvatusala > Historia ja arkeologia >

Historia ja arkeologia

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Historialle opiskelualana on tyypillistä yleissivistävyys, ja siksipä opiskelu on pitkälle ajattelua kehittävää. Täällä ei tarjota valmiita, selkeitä taitoja vaan pikemminkin valmiuksia uuden oppimiseen. Poliittista historiaa opiskeleva tutustuu muun muassa valtioiden, poliittisten aatteiden ja puolueiden historiaan. Talous- ja sosiaalihistoriassa voi keskittyä esimerkiksi teollistumisen, ympäristöliikkeiden tai arkielämän, kuten kodinsisustamisen historiaan.

Arkeologia tutkii aikaa, jolta ei ole kirjallista tietoa. Arkeologinen materiaali on kiinteitä muinaisjäännöksiä, esineitä ja luonnossa havaittavia merkkejä ihmisen toiminnasta. Arkeologia on monien erikoisalojen muodostama kokonaisuus, niinpä siinä kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet.
 

Alalla työskentely

Historiantutkimuksen perustana ovat kaikki inhimillisen toiminnan jäljet eli lähteet: asiakirjat, muu kirjallinen aineisto, esineistö ja suullinen perinne. Tutkijan tehtävänä on punnita lähteiden luotettavuus ja todistusarvo, minkä jälkeen voidaan hahmottaa kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä tai tapahtumasta.

Arkeologian keskeiset ongelmat liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä. Arkeologisen tutkimuksen yhteys sosiaalitieteisiin johtuu siitä, että tutkimuksen kohteena ovat menneen ajan kulttuurit.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Historiatieteilijä voi työskennellä politiikan toimittajana tiedotusvälineissä, virkamiehenä ministeriössä tai kirjoittaa yrityshistorioita. Järjestösihteeri tai tiedottaja ovat myös yleisiä tehtäviä. Peruskoulun ja lukion opettajaksi voi ryhtyä sisällyttämällä opintoihinsa yleistä tai Suomen historiaa sekä kaikille opettajille yhteiset pedagogiset opinnot.

Akateemisesti koulutettu arkeologi työskentelevät tutkijoina, lukuisissa tehtävissä hallinnossa ja museoissa sekä kulttuurielämässä. Arkeologeja on uusmedian ja tiedotusvälineiden palveluksessa.
 
Kuva