Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Helsinki > Humanistinen ja kasvatusala > Filosofia >

Filosofia

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Filosofia on ajattelun tiede sikäli kun filosofia lasketaan kuuluvaksi tieteisiin, sillä filosofialla ei ole mitään konkreettista tutkimuskohdetta. Filosofia pyrkii selittämään ihmistä, todellisuutta, maailmankaikkeutta - koko systeemiä - ajattelun avulla. Filosofia on oikeastaan kaiken tieteellisen ajattelun perusta.
 

Alalla työskentely

Filosofia on kokonaisuuksien hahmottamista, perusteiden ja merkitysten kysymistä, kyseenalaistamista ja käsitteiden arviointia. Käytännössä filosofian taidot ilmenevät esimerkiksi kykynä keskustella ja perustella omia näkemyksiä, kykynä ymmärtää ja tulkita toisten näkemyksiä sekä taitona lukea ja kirjoittaa kriittisesti.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Filosofian opinnot valmistavat etenkin akateemisiin opetus- ja tutkimustehtäviin. Filosofian opettajien tarve on myös lisääntynyt sekä lukioissa, korkeakouluissa, keskiasteen oppilaitoksissa että kansalaisopistoissa. Filosofia auttaa suuntautumaan hyvinkin erilaisiin ammatteihin, joissa keskeistä on asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen ja toiminnan lähtökohtien perusteleminen.
 
Kuva