Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Espoo-Kauniainen > Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala > Liiketalous ja kauppa >

Liiketalous ja kauppa

Logo
YLLÄPITOON >>    

Yleistä tietoa

Liiketalouden ja kaupan alalla olennaista on yrittäminen ja yrittäjämäinen elämänasenne. Yrittämiseen liittyy myös luonnollisena osana vapaus, mutta myös vastuuta. Liiketoiminnan on perustuttava kestäville arvoille, hyville kauppa- ja hallintotavoille, rehellisyydelle ja vastuullisuudelle.
 
 
Kuva
 

Alalla työskentely

Työn tekemiseen vaaditaan ahkeruutta, oma-aloitteisuutta, sovitun noudattamista ja kanssaihmisten näkemysten arvostamista. Hallinnon on oltava luotettavaa, joustavaa, joutuisaa ja asiakasystävällistä.

Kaupan alalla työskennellään tuotteiden ja palveluiden myynnissä, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa sekä taloushallinossa.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi myyjä, tuote-esittelijä, edustaja tai mainossihteeri.