Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Espoo-Kauniainen > Tekniikan ja liikenteen ala > Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka >

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Kemianteollisuuden tuotteet palvelevat välittömästi ja välillisesti ihmisen fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä tarpeita. Alan eettinen, yhteiskunnallinen ja globaali vastuu perustuu sen merkityksellisiin ympäristövaikutuksiin kun luonnonvaroja käytetään raaka-aineina ja energianlähteinä.
 
 
Kuva
 

Alalla työskentely

Kemian alan ammattilaiselta edellytetään vankkaa ammatillista perusosaamista, jonka pohjana ovat hyvät matematiikan ja luonnontieteiden perustiedot. Lisäksi tarvitaan työturvallisuuskysymysten tuntemista, työelämän arvojen sisäistämistä ja toimintatapojen noudattamista, taloudellista ajattelua sekä ennen kaikkea vastuun ottamista omasta työstä. Vaaditaan myös yhteistyökykyä, kykyä toimia ryhmässä, kielitaitoa, yrittäjyyttä, ongelmanratkaisutaitoja sekä valmiuksia oman työn kehittämiseen.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Kemiantekniikasta valmistunut prosessinhoitaja työskentelee mm. peruskemikaaleja, maaleja, öljynjalostuksen tuotteita ja lannoitteita valmistavassa teollisuudessa.

Biotekniikasta valmistunut prosessinhoitaja toimii panimotuotteita, entsyymejä, terveysvaikutteisia elintarvikkeita, biomateriaaleja ja biolääkkeitä valmistavassa teollisuudessa.
 

Linkit

Yle Iines, Viikon unelma-ammatti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti