Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Espoo-Kauniainen > Tekniikan ja liikenteen ala > Arkkitehtuuri ja rakentaminen >

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Yleistä tietoa

Rakentaminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa, säilyttää ja uudistaa elinympäristöämme. Tavoitteena on saada aikaan ympäristö, joka tyydyttää fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä tarpeitamme.

Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille, liikkumiselle, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, elinkeinoelämälle, kulttuuriperinnön säilymiselle, elinympäristön laadulle ja luonnon hyvinvoinnille.
 
 
 
 
Kuva
 

Alalla työskentely

Alan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, kannattavuus, yrittäjyys ja terve kilpailu sekä palvelujen, työn ja tuotteiden korkea laatutaso. Olennaisia periaatteita ovat myös luotettavuus ja rehellisyys, ammattitaidon arvostus sekä vastuu omasta ja muiden työturvallisuudesta, henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista.
 

Yleisimmät alan työpaikat

  • Rakennusmiehet,
  • muurarit,
  • kirvesmiehet,
  • maanrakentajat,
  • maanrakennuskoneen kuljettajat
Rakennusalan ammattilaiset sijoittuvat rakennusliikkeiden, valtion, kuntien sekä rakennusaine-, elementti- ja rakennuspuusepänteollisuuden palvelukseen. Heitä työskentelee myös itsenäisinä yrittäjinä.
 

RSS-näyttö

Karttakeppi.fi - Maanmittauslaitos
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
lvi-ala.fi
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Tietoa rakennus- ja kiinteistöalan ammateista sekä koulutuksesta
Ammattinetti