Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > Pääkaupunkiseutu > Espoo-Kauniainen > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala > Terveysala >

Terveysala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 06.07.2017 09:09

Terveysala

Terveydenhuollon ammattihenkilön toiminnan tarkoituksena on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.
 

Opiskelu pääkaupunkiseudulla

Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan toimipiste, Espoo
Omnian ammattiopisto, Espoo
Helsingin Diakoniaopisto,
Stadin ammattiopisto
Vantaan ammattiopisto Varia
 
Kuva
 

Alalla työskentely

Terveydenhuoltoalan työ on ihmisläheistä työtä, jossa omaa persoonallisuutta käytetään työvälineenä. Työssä joudutaan jatkuvasti käsittelemään työn synnyttämiä tunteita. Potilaat purkavat työntekijöihin usein pelkoaan ja masennustaan. Työ edellyttääkin omien henkisten voimavarojen jatkuvaa huoltoa.

Toisaalta kanssakäyminen potilaiden kanssa tuo työhön vaihtelua ja mielekkyyttä. Hoitamisessa korostuu kyky hyväksyä erilaisia ihmisiä, kyky tulla toimeen iältään, persoonallisuudeltaan, uskonnoltaan, sosiaaliselta asemaltaan sekä kansallisuudeltaan ja kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa.
 

Yleisimmät alan työpaikat

Valtaosan palveluista tuottaa edelleen julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennellään yleensä moniammatillisissa ryhmissä erilaisissa laitoksissa, minkä lisäksi itsenäinen yrittäjämäinen työskentely on lisääntymässä.
 

Linkit

Arvostan.fi antaa ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysalasta. Sivustolta saat tietoa koulutus- ja uravaihtoehdoista, opintopoluista, pääsykokeista ja alan tulevaisuuden näkymistä. Voit myös lukea alalla työskentelevien kertomuksia heidän työnkuvastaan.
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Ammattinetti
Espoon seudun ammattiopiston Omnian opinto-ohjaaja Ritva Ojala ja rehtori Sirkka Wiman kertovat lähihoitajan opinnoista ja työnäkymistä.
Lähihoitajaopiskelija Ella ja hänen läheisensä kertovat Ellan ammatinvalinnasta.
Lähihoitajaopiskelija Tomi ja tämän läheiset kertovat Tomin ammatinvalinnasta.
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry
Kun koulu loppuu.fi